Tag Archives: YALAN SÖZLERDEN UZAKLAŞMAK

En Büyük Dil Afetlerinden: Yalan En Büyük Dil Afetlerinden: Yalan başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Abdurrahman b. Yezid, İbn Mes’ûd (r.a.)’in şöyle dediğini anlatıyor: Şu üç yoldan münâfıkı tanıyınız: 1. Konuşurken yalan söyler. 2. Kendine itimat edilince; ihânet eder. 3. Verdiği sözü tutmaz. Süveyd (r.âleyh) Mâlik (r.a.)’den naklen anlatıyor: Lokman Hekim’e sordular: “Seni göründüğün bu dereceye […]

Her İşittiğini Söyleyen Yalancıdır Her İşittiğini Söyleyen Yalancıdır başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Ebû’l-Leys Semerkandî (rh.a.) Hazretleri şöyle buyurdular: “Sana bir kimse gelip “filan kimse senin hakkında şöyle dedi veya yaptı.” diye bir haber getirirse şu altı şeye dikkat etmen gerekir: Onu hemen tasdik etme. Zîrâ koğuculuk (laf götürüp getirme) yapan kimsenin şâhitliği makbul değildir. Nitekim […]

Allâhü Te‘âlâ şöyle buyurdu: “Dikkat ediniz ki, Allâh (c.c.)’un la‘neti yalancılar üzerinedir.” (Âl-i İmrân s. 61) Yine başka bir âyet-i kerîmede: “Hanîfler olarak yalan sözden uzaklaşınız.” (Hacc s. 30-31) buyurdu. Ebû Yâ‘lâ’nın Ömer b. el-Hattab (r.a.)’den naklettiğine göre Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Kul îmânın hakîkat ve kemâline varamaz; meğerki şakayı yalanı yine haklı olsa bile […]