Tag Archives: ticaret

Alışveriş Âdabı Alış ve satış hükümlerini bilmedikçe, insanın ticaretle uğraşması doğru olmaz. Neyin caiz olduğunu, neyin caiz olmadığını bilmelidir. Hz. Ömer (r.a.)’in şöyle dediği anlatılır: “Dinî inceliklere vâkıf olmayan, pazarlarımızda alışveriş yapmasın.” Ali b. Ebî Talib (r.a.)’in şöyle dediği anlatılır: “Bir kimse, dinî inceliklere vâkıf olmadan ticarete başlarsa, faize dalar. Sonra yine dalar; sonra yine […]