Tag Archives: TEVBE EDELİM

Tevbe işlerin en mühimmidir. Bütün Sâdât-ı Kiram Dîn-i islâm’ın koyduğu bu vecîbeye hassasiyetle dikkat etmişler ve irşâdda bulunmuşlardır. Şeyhü’l-İslâm Abdullah el-Ensârî der ki: “Allâh Te’âlâ hazretleri: “Tevbe etmeyenler zâlimlerin tâ kendileridir.” buyurmuş ve zulmü tevbe etmeyene nisbet etmiştir.” Tevbe, ancak tevbenin ne demek olduğunu bilip de edilirse sahîh olur. Bunda üç şey lâzımdır: 1- Kişi […]