Tag Archives: TARİH SAHNESİNDE DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ YİĞİTLİK: MUTE HARBİ

Türk-İslam Mefkuresinin Zirvesi Türk-İslam Mefkuresinin Zirvesi. Türk ve İslâm Tarihi’nin en muhteşem devri Osmanlıların eseridir Türk ve İslâm Tarihi’nin en muhteşem devri Osmanlıların eseridir. Onlar millî ve İslâmî mefkûrelerin dâhiyane birleşimi, siyasî istikrar ve sosyal adâletleri sâyesinde üç kıtanın ortasında ve Akdeniz havzasında beşer tarihinde “Nizâm-ı âlem” dâvasının en kudretli temsilcileri olmuşlardı. Osmanlı hânedanı dünyada […]

Güneş Beldesi Güneş Beldesi başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Bütün düşünürleri ve filozofları meşgul eden en önemli mesele yaşanılabilir bir dünya meydana getirilmesidir. İlim adamları da tarihi incelerken nasıl bir devir sürülmüş olduğuna insanların refâh düzeyine, din ve vicdan hürriyeti durumuna ilgi duymakta ve devletleri buna göre değerlendirmektedir. Bir devri en iyi o zamanda yaşamış insanlar […]

Hindistan Fatihi Babur Şah Hindistan Fatihi Babur Şah. Bâbur Şah, yalnız Türk’lüğün değil, cihan tarihinin en seçkin şahsiyetlerinden biridir. Askerî, siyasî ve idarî büyük dehâsının yanında, muazzam bir edebî dehâya da sahipti. Zahîrüddin Muhammed Babur Mirza, 14 Şubat 1483’te Türkistan’ın Fergana ülkesinde doğdu. Büyük Timur’un 5. kuşaktan torunuydu. Babası Sultan Ebû-Said Mirza’nın ölünce, 3 oğlunun […]

Mute gazası, Hicretin 8. yılında gerçekleşmiştir. Silahlanıp yola çıkmaya hazırlanan İslâm mücahidlerinin sayısı 3.000 idi. Mute’de düşman ise 200.000 veya 250.000 kişilik tam techîzâtlı idi. Bunların yanlarında atlar ve silahlar da bulunuyordu. Müslümanlar ise, bunlardan mahrumdu. Peygamberimiz (s.a.v.), öğle namazını kıldırdıktan sonra, oturdu. Ashâb (r.a.e.) da, çevresinde, kendisiyle birlikte oturdular. O sırada, Numan b. Funhus […]