Tag Archives: SÜREKLİ OKUNMASI FAZÎLETLİ OLAN SÛRELER

  Efendimiz (s.a.v.)’in bizlere emir ve vasiyetlerinden biri, gece olsun gündüz olsun, boş vakitlerimizde, fırsat buldukça Kur’ân-ı Kerîm’deki âyet ve sûreleri okumayı adet haline getir­memiz hususundadır.   Fâtihâ gibi, Âyet el-Kürsî gibi sûreleri, Bakara ve Âl-i İmrân sûrelerinin son âyetleri, Yasin, Vakıâ, Duhân, Tebâreke (Mülk) sûrelerinin tamamını vaktin müsaadesi nisbetinde okumalıyız. Yukarıda adları sayılan sûre […]