Tag Archives: SÜNNETİN KUR’ÂN’I AÇIKLAMASI

Peygamber Efendimizin Emri: Sünnetime Sarılınız Peygamber Efendimizin Emri: Sünnetime Sarılınız başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Ashab (r.a.e.)’den İrbaz b. Sâriye (r.a.) der ki: “Resûlullâh (s.a.v.) bir gün sabah namazından sonra bize beliğ bir meviza irad buyurdu. Bu mevizadan gözler yaşardı, kalpler ürperdi. “Bu, bir vedalaşma vaazına benziyor! Öyle ise yâ Rasûlallâh! Bize neyi tavsiye buyurursun?” diye […]

Ehli Sünnetin Oluşumu Ehli Sünnetin Oluşumu konulu yazımızı istifadenize sunuyoruz. Hanefî, Şafiî, Malikî, Hanbelî mezhebleri itikad ve inanç esaslarında aralarında fark olmayıp sadece amelde, fıkhi hükümlerde ayrılmışlardır. Ehl-i sünnet ve’l-cemaat itikadında olan Müslümanlar tarih boyunca aynı inanç esasları üzere beraber yaşamışlar ve amel etmişlerdir. Kurdukları devletler de Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in Ashâbı (r.a.e.) ile birlikte Medine’de […]

Kur’an’ı Ancak Sünnet Açıklar 17 Mayıs 2020 Mevlana Takvimi günlük yazımızda “Kur’ân’ı Ancak Sünnet Açıklar” konusu işlenmiştir. İmâm-ı Şâfiî ve Beyhakî Tavus (r.a.) yolu ile naklettiler ki: Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Ben, ancak Allâh’ın Kitabı’nda helâl kıldığı şeyi helâl, harâm kıldığı şeyi de haram kılarım.” İmâm-ı Şâfiî (r.a.) dedi ki: Bu hadis, senedi kesintili bir […]

Bazı âlimler Sünnet, Kur’ân’ın şerhidir yani açıklayıcısıdır, dediler. İmâm-ı Şâfîi ve Beyhâkî Tavus (r.a.) yolu ile naklettiler ki: Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Ben, ancak Allâh (c.c.)’un Kitabı‘nda helâl kıldığı şeyi helâl, haram kıldığı şeyi de haram kılarım.” (Beyhâkî) İmâm-ı Şâfîi (r.a.) dedi ki: “Vahyin olmadığı konularda Allâh (c.c.), sünnete tabî olunmasını ve sünnete uymanın Allâh […]