Tag Archives: SÜNNET

İslâm dininin birinci temeli Kur’ân-ı Kerîm’dir. Sünnet ise ikinci esâsı teşkil eder. Kur’ân’a göre sünnetin konumuna gelince; Sünnet, Kur’ân’ın açıklayıcısıdır. Nitekim Allâhü Te‘âlâ şöyle buyurmuştur: “Biz sana da Kur’ân-ı indirdik, tâ ki insanlara, kendilerine ne indirildiğini açıkça anlatasın ve ta ki onlar da düşünüp anlasınlar.” (Nahl s. 44) Başka bir âyette ise “Şüphesiz ki sen […]