Tag Archives: SÜNNET-ISENIYYE’YE UYMANIN YOLU

Peygamber Efendimizin Emri: Sünnetime Sarılınız Peygamber Efendimizin Emri: Sünnetime Sarılınız başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Ashab (r.a.e.)’den İrbaz b. Sâriye (r.a.) der ki: “Resûlullâh (s.a.v.) bir gün sabah namazından sonra bize beliğ bir meviza irad buyurdu. Bu mevizadan gözler yaşardı, kalpler ürperdi. “Bu, bir vedalaşma vaazına benziyor! Öyle ise yâ Rasûlallâh! Bize neyi tavsiye buyurursun?” diye […]

Ehli Sünnetin Oluşumu Ehli Sünnetin Oluşumu konulu yazımızı istifadenize sunuyoruz. Hanefî, Şafiî, Malikî, Hanbelî mezhebleri itikad ve inanç esaslarında aralarında fark olmayıp sadece amelde, fıkhi hükümlerde ayrılmışlardır. Ehl-i sünnet ve’l-cemaat itikadında olan Müslümanlar tarih boyunca aynı inanç esasları üzere beraber yaşamışlar ve amel etmişlerdir. Kurdukları devletler de Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in Ashâbı (r.a.e.) ile birlikte Medine’de […]

Günümüzde bazı insanlar; Bugün hadîs kitaplarından istifâdenin eskiden olduğundan daha kolay olduğunu ve bu hadîslerden veya mevcûd mezheblerden istifâde ederek, yeni bir fıkıh mezhebi kurmanın ve elimizde mevcûd pek çok hadîs kitabına dayanarak, delili en kuvvetli olan görüşü tesbit etmenin mümkün olduğunu iddia etmişlerdir. Bunun cevabı: Bugün mevcûd en geniş hadîs kitabındaki hadîslerin sayısı, imâmların […]