Tag Archives: SULTAN ÜÇÜNCÜ AHMED HAN

Osmanlı pâdişâhlarının yirmi üçüncüsü, İslâm halîfe-lerinin seksen sekizincisidir. Son derece zekî ve akıllı olan Sultan Ahmed Han ilk dersini şeyh-i sultanî Meh¬med Efendi’den aldı. Seyyid Feyzullâh Efendi’nin yıllarca tedrisâtı altında yetişti. Üçüncü Ahmed Han 22 Ağustos 1703’de pâdişâh ilân edildi. Bîat merasiminden sonra İstanbul’a gelip, Hazret-i Hâlid’in türbesini ziyâret ederek âdetler uyarınca Hazret-i Peygamberin (aleyhisselâm) […]