Tag Archives: SULTAN İKINCIAHMED HAN

Yirmi birinci Osmanlı sultânı, seksen altıncı İslâm halîfesidir. 25 Şubat 1643 (6 Zilhicce 1052)’de dünyâya geldi. İyi bir tahsil gördü. Arabî ve Fârisî’yi öğrendi. 1691’de pâdişâh oldu. Gayret ve merhameti ile tanındı. Sultan Ahmed Han’a pâdişâh olduğu bildirildiği zaman; “Mülkün mâliki Allâhü Teâlâ’dır. O (c.c.), mülkü dilediğine verir. Dilediğini azîz, dilediğini zelil eder.” mealindeki âyet-i […]