Tag Archives: SUHEYB-İ RÛMÎ (R.A.)’İ SEVMEK GÖREVİMİZDİR

Müslümanlığını İlk Açığa Vuranlar ve Müşriklerin Zulmü Müslümanlığını İlk Açığa Vuranlar ve Müşriklerin Zulmü. İlk önce Müslümanlığını açığa vuranlar yedi kişiydi: Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz, Ebû Bekir Sıddık, Ammâr bin Yâsir ve annesi, Sümeyye Hâtûn, Süheyb-i Rumî, Bilâl-i Habeşî ve Mikdad (r.a.e.). Ebû Zer (r.a)’in rivâyetine göre ilk önce Müslümanlığını açığa vuranlar yedi kişiydi: Resûlullâh (s.a.v.) […]

Suheyb-i Rûmî (r.a.); “Bir kimse Allâh’a ve âhiret gününe inanıyorsa, bir ananın evladını sevmesi gibi Süheyb’i sevsin” hadîs-i şerîfiyle medh olunan, Resûlullâh (s.a.v.)’in en seçkin ashâbından büyük bir sahâbîdir. Aslen Yemenlidir. Begavî şöyle nakletmiştir: “Süheyb (r.a.) orta boylu, buğday tenli idi. Kırmızılık onda galipdi. Saçları sıkdı. Kına ile boyardı. Yakışıklı bir zât idi.” Oturdukları yer […]