Tag Archives: ŞÜBHELİLER HARAMLARA KÖPRÜDÜR

Organ Nakli ve Estetik Organ Nakli ve Estetik. Organ nakli, haram fiilleri ihtiva eden bir ameliyeler bütünü olup Allâh (c.c.)’un yarattığı heyet ve suretin değiştirilmesinin haram ve yasak olması dolayısıyla caiz değildir. Organlar üzerindeki tasarruf yetkisi yalnızca Allâh (c.c.)’a aittir. Organ nakli Allâh (c.c.)’un haklarından bir hakta, O’nun izni ya da emri olmaksızın tasarrufta bulunmak […]

Nu’mân bin Beşîr (r.a.)’den rivâyet’e nazaran; “Resûlullâh (s.a.v.)’in şöyle buyurduklarını işittim: “Allâh’a yemîn ederim ki ondan sonra da kimseden böyle bir şey işitmedim: Helâl de bellidir; harâm da. Bu ikisinin arasında şübheli şeyler vardır. Bunu size bir misâl ile açıklayayım, Allâh’ın bir korusu vardır: Allâh’ın korusu, haram kıldığı şeylerdir. Korunun etrâfında dolaşanın, koruya girmesi muhtemeldir. […]