Tag Archives: SİLSİLE-İ ÂLİYE’DEN ŞAH-I NAKŞİBEND (K.S.)

İnsanları Hakka dâvet eden, doğru yolu göstererek saâdete kavuşturan ve kendilerine “Silsile-i aliyye” denilen büyük âlim ve velîlerin on beşincisidir. Allâhü Teâlâ’nın sev­gisini kalplere nakşettiği için, “Nakşibend” denilmiştir Şemâili, görünüşü birçok bakımdan Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz’e benzediği gibi, sözleri, işleri ve bütün hareket­leri sünneti seniyyeye uygun idi. Konuşmaları Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in konuşması gibi tâne tâne idi. […]