Tag Archives: ŞİFÂ ÂYETLERİ

Şifa Ayetleri Şifa Ayetleri başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Îkâz: Şifâ Âyetleri, bir def‘ada hepsi okunmak üzere sabah ve akşam yedişer def‘a okunacaktır. Hastalığın şiddetine göre sayı artırılabilir. Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm Ve yeşfi sudûra gavmin Mü’mînîn. (Tevbe, 14) Ve şifâun li-mâ fî’s-sudûr. (Yûnus, 57) Yahrucu min butûnihâ şarâbun muhtelifun elvênuhu fîhi şifâun li’n-nâs. (Nahl, 69) Ve nünezzilü mine’l-kur’âni […]

Îkâz: Şifâ Âyetleri, bir defada hepsi okunmak üzere sabah ve akşam yedişer defa okunacaktır. Hastalığın şiddetine göre sayı artırılabilir. Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm Ve yeşfi sudûra kavmin Mü’mînîn. (Tevbe s. 14) Veşifâun li-mâ fi’s-sudûr. (Yûnus s. 57) Yahrucu min butûnihâ şarâbun muhtelifun elvenuhu fihi şifâun li’n-nâs. (Nahl s. 69) Ve nünezzilü mine’l-kur’âni mâ hüve şifâun ve rahmetün li’l-Mü’mînîn. […]