Tag Archives: şeytanın hileleri

Neslimizi Şeytandan Korumak Elimizde Neslimizi Şeytandan Korumak Elimizde başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Allâh (c.c.), şeytanın, Âdem (a.s.)’a, onun neslinden kadın ve erkek herkese apaçık düşman olduğunu Kur’ân-ı Kerîm’in pek çok âyetlerinde bildirmiştir. Özellikle Adem ve Havva (a.s.)’a şeytanın yaptıklarını Araf Sûresi’nin onuncu âyetinden başlayarak bizlere ibret verecek bir öğüt olmak üzere hikâye buyuruyor; şeytanın kimlere […]

Şeytanın Düşmanlığı ve Tuzakları İslam alimlerinin şeytanın düşmanlığı ve tuzakları hakkında bizlere tavsiyelerini derlediğimiz yazımızı istifadenize sunuyoruz. İslâm âlimlerinden bâzısı şöyle der: Şeytan, insana hangi kapıdan geliyor diye, uzun uzun düşündüm. On kapıdan geldiğini anladım: Hırs ve kötü zan yönünden geldiğini gördüm. Onun bu gelişini Allâh (c.c.)’a güvenmek ve kanaatle karşıladım. Hayat ve uzun emel […]