Tag Archives: ŞERÎATSIZ TARİKAT OLMAZ

Din ve Dünya İşleri Ayrı mıdır? Din ve Dünya İşleri Ayrı mıdır? başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Mehmet Savaş Hocaefendi bu konuyu şöyle izâh eder: “Bugünlerde birçok kimse, “Müslümanım” diyor; fakat Müslümanlığını vicdanına hapsediyor. Yâni, “Dîn, insanla Allâh (c.c.) arasında, yâni insanın vicdanı ile Allâh (c.c.) arasında bir şeydir.” Bu düşünce yanlıştır. Evet, evvela vicdanla başlar; […]

Size lâzım olan temel bilgileri öğrenmeden mutasavıf­lardan nakiller yaparak “falanca dedi ki, filanca buyurdu ki” gibi lakırdılar ediyorsunuz. Bu ne haldir?.. Sizler, bu sözler­den önce, “Şâfîi dedi ki, Ahmed b. Hanbel dedi ki, İmâm-ı A’zam dedi ki” gibi sözler söyleyiniz. Önce, kesin ve açık olan kulluk muâmelelerinizi sıhhate kavuşturunuz. Sonra da, diğer sözlerden faydalanmağa çalışınız. […]