Tag Archives: ŞERİÂT HÜKÜMLERİNİ HAFİFE ALMAK KÜFÜRDÜR

Küfür ve İnkarın Mahiyeti Küfür ve İnkarın Mahiyeti başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Hz. Peygamber (s.a.v.)’in getirdiği zarurî olarak bilinen hususlarda O (s.a.v.)’i tasdik eden herkes mü’mindir. O (s.a.v.)’i tasdik etmeyen kimse, ya bunların tamamında veya bir kısmında O (s.a.v.)’i tasdik etmemiştir ki, işte bu kimse kâfirdir. Buna göre küfür, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in getirdiği zarurî olarak […]

Din ve Dünya İşleri Ayrı mıdır? Din ve Dünya İşleri Ayrı mıdır? başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Mehmet Savaş Hocaefendi bu konuyu şöyle izâh eder: “Bugünlerde birçok kimse, “Müslümanım” diyor; fakat Müslümanlığını vicdanına hapsediyor. Yâni, “Dîn, insanla Allâh (c.c.) arasında, yâni insanın vicdanı ile Allâh (c.c.) arasında bir şeydir.” Bu düşünce yanlıştır. Evet, evvela vicdanla başlar; […]

En Büyük Zulüm En Büyük Zulüm başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Hz. Peygamber (s.a.v.) “Zulüm üç kısımdır: Affolunmayan zulüm, peşi bırakılmayan zulüm, Cenâb-ı Allâh’ın peşini bırakması (affetmesi) umulan zulüm. Affolunmayan zulüm, Allâh (c.c.)’a şirk koşmaktır. Peşi bırakılmayan zulüm, kulların birbirlerine yapmış oldukları zulümdür. Allâh (c.c.)’un, peşini bırakması umulan zulüm ise, insanın kendine yapmış olduğu zulümdür.” buyurmuştur. […]

İslam Hukukunun Özellikleri İslam Hukukunun Özellikleri. İslâm hukukunun korumayı gaye edindiği beş menfaat vardır. Maslahat prensibini teşkil eden bu beş menfaat, dinin, aklın, canın, malın ve neslin muhafazası gayesine müteveccihtir. İslâm hukuku, sosyal hayatta bir inkılâp olarak doğmuş, kendisinden önce yürürlükte bulunan gerek ilâhî ve gerekse beşerî kaynaklı bütün hukuk sistemlerini yürürlükten kaldırmıştır. Şu kadar […]

Sahte Şeyhlerin Dine Verdikleri Zarar Sahte Şeyhlerin Dine Verdikleri Zarar. Sahte şeyhlerin İslâm dinine vermiş olduğu zararı hiçbir din düşmanı vermemiştir. Din kisvesi altında, Müslümanların tertemiz duygularını istismâr edenlerin bu yolda kazanmış oldukları her türlü mal, para fahişelerin kazançları ile aynı kategoride değerlendirilir. Sahte şeyhler, genelde geçmişteki iyi kişileri ve halkın evliyâ olarak bildiği kişileri […]

Şeriatın Esasları Şeriatın Esasları. Şeriât, bütün yolları içine alan bir kelimedir. Tarik, sebil, minhac, mensek, mahacce gibi kelimelerin hepsi yol mânâsındadır ve Şeriât kelimesi bütün bunları içine alan kapsamlı bir mânâya sahiptir. Sözlerin en doğrusunu söyleyen Allâhü Te‘âlâ şöyle buyurmuştur: “Sonra da seni din konusunda bir şeriât (yol sahibi) kıldık. Sen ona uy; bilmeyenlerin isteklerine […]

Şeriat ve Tasavvuf Şeriat ve Tasavvuf nedir? Şeriat İslam’ın hükümlerini mi içermektedir? Tasavvuf nedir ve İslam’da dayanağı nedir? Bu ve bunun gibi birçok sorunun cevabı yazımızda. Müslümanların hayatına pek çok bid’at ve hurâfenin girdiğini büyük bir ıztırâbla müşâhede eden İmâm-ı Rabbâni (k.s.), Allâh (c.c.)’un hükümlerinin tekrar hayata geçirilmesi için büyük gayret sarf etti. Sohbetlerinde, mektuplarında […]

Îmân açısından insanlar üç kısımdır: Birinci kısım; Mü’min. İkinci kısım; Kâfir. Üçüncü kısım; Münafık’tır. Küfür sözünü söyleyen insan mü’min olmaktan çıkar, kâfir olur ve kâfir olan kişide en büyük suçun içine düşmüş bulunur. Kâfirliği benimseyen için fakat “Ahiret” ise bunlara zindan olur. Münafıklarla kâfirler Cehennem’de toplanacaklardır. Zira Kurân-ı Kerîm’de: “Şüphesiz (Allâhü Te‘âlâ) münâfıkları ve kâfirleri […]