Tag Archives: SAHİBİNİ CEHENNEME GÖTÜREN HUY: KİBİR

Cehennemdekilerin En Pis Kokanı Cehennemdekilerin En Pis Kokanı başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Allâhü Te‘âlâ: “Zinâya yaklaşmayın, çünkü o şüphesiz bir hayâsızlıktır, kötü bir yoldur.” (İsra s. 32) Hz. Davud (a.s.)’a indirilen Zebur’da şöyle yazıldığı rivâyet edilir: “Zinacı kadın ve erkekler cehennemde tenasül organlarından asılırlar ve kendilerine demirden sopalarla vurulur. Her vuruluşta feryad edince cehennem zebanisi: […]

Ahiret için Çalışmak Ahiret için Çalışmak. Âhiret menfaatine aykırı düşen şeyleri, insanoğlu tabiatiyle değil, aklı ile kerih görmeli ve kabûl etmemelidir. Kötü neticelerini düşünerek tatlı olduğu hâlde onlardan uzak kalmalıdır. Resûl-i Ekrem (s.a.v.) duâsında: “Allâh’ım dünyâ ve âhiretin şerefine ulaştıracak râhmetini isterim” buyurmuştur. Diğer bir duâsında: “Allah’ım, dünyânın mihnet ve meşakkatinden, âhiretin azabından beni koru” […]

Cehennemin Kafirlere Ebedi Oluşu Cehennemin Kafirlere Ebedi Oluşu. Müşrikler ve Ehli kitaptan olanlar yükseklik arzusuyla inkâr ettikleri için, aşağıların aşağısına düştüler. Bundan dolayı cezaların en büyüğünü hak ettiler. O da azapta ebedi olarak kalmaktır. Hâkk Te‘âlâ Hazretleri; “Ehli kitaptan ve müşriklerden inkârcılar, cehennem ateşindedirler. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Onlar yaratıkların en şerlileridirler.” (Beyyine s. 6) […]

Kıyamet Gününün Dehşeti Hakkında Kıyamet Gününün Dehşeti Hakkında başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Abdullah ibn Mes’ûd (r.a.) şöyle derdi: “Kıyâmet gününde halk onların kaplar içinde sıkıştıkları gibi sıkışırlar. O günde saîd olan kimse, ayağını orada koyabilecek boş bir yer bulabilen kimsedir. Sonra mahşer ahalisi mizan başına davet edilince korkularından akılları başlarından gidecek gibi olur. Her kimin […]

Resulullah Efendimiz Dilediğini Cennete Dahil Eder Resulullah Efendimiz Dilediğini Cennete Dahil Eder. Mahşer gününde en büyük şefaat yetkisi Hz. Peygamber’e (s.a.v.) verilecektir. Efendimiz de bu yetkiyi her mümin için kullanacaktır. Resûlullâh (s.a.v.)’in Allâh (c.c.) adına verdiğinde ve Allâh (c.c.) için engellemede bulunduğunda, istekte bulunanların ihtiyâçlarını Allâh (c.c.)’un lûtfuyla verdiğinde, dara düşmüşlerin sıkıntılarını Allâh (c.c.)’un yardımı […]

Kibir, insanın kendi nefsini başkalarından üstün görmesine ve onları hakir saymasına denir. Güzel ve temiz elbise giymek ve bunlara sahip olmak kibir değildir. Eğer bunlar, başkalarına üstünlük ve onları küçümsemek niyeti ile giyilirlerse, o zaman kibir olur. İnsan, ilk mayasının ne olduğunu, ölünce bîr cîfeye döneceğini ve halen bağırsaklarının ne taşıdığını düşünür de ibret alırsa, […]