Tag Archives: SAHABİLERİN İNSANLARI ALLÂH’IN ZİKRİNE TEŞVİK ETMELERİ

Ashabın Seçkinlerinden Ammar Bin Yasir Ashabın Seçkinlerinden Ammar Bin Yasir. İslâm’ını izhar eden ilk yedi kişi arasında olan Ammar b. Yasir (r.a.), Hz. Alî (r.a.) ile birlikte 93 yaşında Sıffin’de savaşırken şehit edilmiş, cenâze namazını Hz. Alî (r.a.) kıldırmıştır. Künyesi Ebu’l-Yakzan olup ilk Müslüman olanlardandır. O ve babasına Allâh (c.c.) için azâb edilirdi. Peygamber (s.a.v.) […]

Sahabeye Tabi Olmak Vaciptir Sahabeye Tabi Olmak Vaciptir. Resûlullah (s.a.v.)’in “Ümmetim içinde ashabımın misali yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız doğruyu bulursunuz” buyurmuşlardır. Ashâb (r.a.e.)’ni taklit etmek, ki taklit delilini düşünmeksizin kavlinde veya fiilinde ona uymaktır, vaciptir. Resûlullah (s.a.v.)’in “Ümmetim içinde ashabımın misali yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız doğruyu bulursunuz” (Beyhaki) hadisinden dolayı sahabinin görüşüyle kıyas terk edilir. […]

Ashab’ın ve Salihlerin Korkusu Ashab’ın ve Salihlerin Korkusu başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Bil ki, peygamberlerden sonra Allâhü Te’âlâ’yı en çok tanıyan ve O (c.c.)’un hakkında en fazla bilgisi olan kimseler ashab, tabiîn ve bunları takip eden âlimler ve sâlihlerdir. Beşeriyetin en akıllı kesimi de bunlardır. Bunlar da, Alâhü Te’âlâ’dan çok korkmuşlardır.Meselâ, Hz. Ebu Bekir (r.a.), […]

Ashab-ı Kiram’ın Namazdaki Huşu Ashab-ı Kiram’ın Namazdaki Huşu. Ashab-ı Kiram Efendilerimiz, namazı nasıl kılacaklarının dersini, Allah Resulü aleyhissalatu vesselamdan almışlar ve nasıl bir hassasiyete sahip olunması gerektiğini de yine Efendimiz aleyhissalatu vesselamın örnekliğinde öğrenmişlerdi.  Mücahid (rh.a.), Hz. Ebû Bekir ve Abdullah ibn-i Zübeyr (r.a.e.)’nin namaz kılışlarını şöyle anlatıyor: “Onlar namaz kılmaya başlayınca sanki yere dikilmiş […]

Söz Üstadı: Süheyl Bin Amr Söz Üstadı: Süheyl Bin Amr, Mekke’nin Fethi sırasında müslüman olmuştur. Hz. Ömer’in hilâfeti zamanında Şâm fethine iştirak etmiş ve orada şehîd düşmüştür. Süheyl bin Amr (r.a.), Kureyş’in en beliğ hatiplerindendir. Mekke’nin Fethi sırasında müslüman olmuş ve Resûl-i Ekrem (s.a.v.) tarafından kendisine Huneyn ganimetinden hisse verilmiştir. Süheyl bin Amr (r.a.) Mekke’de […]

Hz. Osman (r.a.) şöyle buyurmuştur: “Eğer kalblerimiz ter­temiz kalmış olsaydı. Allâh (c.c.)’un zikrinden asla usanmaz­dı.” İbn Mes‘ud (r.a.) şöyle buyurmuştur: “Allâh (c.c.)’u çok zik­rediniz. Allâh (c.c.)’un zikrinde yardımcı olacak kimselerden başkasıyla arkadaşlık yapman sana hiçbir fayda vermez.” Selmân-ı Fârisî (r.a.) şöyle buyurmuştur: “Gününü Allâh (c.c.)’un kitabını okuyup O’nu zikretmekle geçiren kimse, bembeyaz kölelerini Allâh (c.c.) […]