Tag Archives: sahabe

Seçkin Sahabi: Selman El-Farisi Seçkin Sahabi: Selman El-Farisi başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Ona; İslâm’ın oğlu Selman ve Selman el-Hayr (hayırlı Selman) denilirdi. Aslen Ramehürmüz’lüdür. Önceden Peygamber (s.a.v.)’in gönderileceğini işitmişti. Bunu talep etmek için çıktı, esir edildi ve Medine’de köle olarak satıldı. Kölelik Selman-ı Fârisî (r.a.)’i ilk katıldığı savaş olan Hendek Savaşına kadar alıkoydu. Diğer savaşlara […]

Söz Üstadı: Süheyl Bin Amr Söz Üstadı: Süheyl Bin Amr, Mekke’nin Fethi sırasında müslüman olmuştur. Hz. Ömer’in hilâfeti zamanında Şâm fethine iştirak etmiş ve orada şehîd düşmüştür. Süheyl bin Amr (r.a.), Kureyş’in en beliğ hatiplerindendir. Mekke’nin Fethi sırasında müslüman olmuş ve Resûl-i Ekrem (s.a.v.) tarafından kendisine Huneyn ganimetinden hisse verilmiştir. Süheyl bin Amr (r.a.) Mekke’de […]

Kur’an-ı Kerîm’i tefsîr ve müdâfaa eden Sahâbe: İbn Abbas (R.A.) Peygamber Efendimiz’in (S.a.v.) “Allah’ım ona İbni Abbas‘a Kitabı, Kitabın tefsirini ve hikmeti öğret. Allah’ım onu dinde ince anlayış sahibi kıl.” Şeklinde dua buyurduğu sahabi Abdullah bin Abbas kimdir? Kur’an-ı Kerîm’i tefsîr ve müdâfaa eden Sahâbe Abdullah bin Abbas kimdir? Kur’an karşıtları Allâh Resûlü (s.a.v.)’den sonra […]