Tag Archives: SAHABE (r.a.e.)’NİN İMÂNI

Sahabilere Cennet Vaad Edilmiştir Sahâbîlere Cennet Vaad Edilmiştir başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Allâhü Te‘âlâ buyuruyor ki; “Ne oluyor size ki, Allâh yolunda harcamıyorsunuz? Hâlbuki göklerin ve yerin mirası Allâh’ındır. Elbette içinizden, fetihten önce harcayan ve savaşanlar, daha sonra harcayıp savaşanlara eşit değildir. Onların derecesi, sonradan infâk eden ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla beraber Allâh hepsine […]

Dört Büyük Halife’nin Güzel Ahlakı Dört Büyük Halife’nin Güzel Ahlakı başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Birgün Hz. Alî (r.a.) hastalanmıştı. Hz. Ebûbekir (r.a.) haberdâr olarak, Hz. Ömer ve Hz. Osmân (r.anhümâ)’ya şöyle dedi: “Alî, hastalanmış, onu ziyârete gidelim.” Kabûl ederler berâberce Hz. Alî (r.a.)’in kapısı önüne gelirler. Hz. Alî (r.a.) onları karşılar. O esnâda Hz. Alî […]

Seçkin Sahabi: Selman El-Farisi Seçkin Sahabi: Selman El-Farisi başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Ona; İslâm’ın oğlu Selman ve Selman el-Hayr (hayırlı Selman) denilirdi. Aslen Ramehürmüz’lüdür. Önceden Peygamber (s.a.v.)’in gönderileceğini işitmişti. Bunu talep etmek için çıktı, esir edildi ve Medine’de köle olarak satıldı. Kölelik Selman-ı Fârisî (r.a.)’i ilk katıldığı savaş olan Hendek Savaşına kadar alıkoydu. Diğer savaşlara […]

Hz. Aişe Annemizin Cömertliği Hz. Aişe Annemizin Cömertliği başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Hz. Âişe (r.anhâ)’ya bir defa içi dirhem dolu iki torba verildi. İçlerinde yüz binden fazla dirhem vardı. Hz. Âişe (r.anhâ) bir tabak istedi ve doldurup doldurup dağıtmaya başladı. Akşama kadar hepsini bitirdi. Bir dirhem bile bırakmadı. Kendisi de oruçluydu, iftar vaktinde hizmetçisinden orucunu […]

Sahabe’den Addas Radıyallahu Anh Sahabe’den Addas Radıyallahu Anh başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Şeybe b. Rebia’nın azatlısıdır. Mavsıl köylerinden biri olan Ninova halkından bir Hristiyan idi. Taif’te Peygamber (s.a.v.) ile karşılaştı. İbn İshâk şöyle demiştir: “Şeybe ve Utbe Taif’te idiler. Peygamber (s.a.v.) Taiflileri İslâm’a çağırdığında reddettikleri zaman bu ikisi şahit olmuşlardı. Addas (r.a.)’e dediler ki: “Şu […]

Muhacir ve Ensar’ın Fazileti Muhacir ve Ensar’ın Fazileti başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Allâhü Te‘âlâ buyuruyor ki; “İslâm dinine girme hususunda öne geçen ilk muhacirler ve ensâr ile onlara güzellikle tâbi olanlar var ya, işte Allâh (c.c.) onlardan razı olmuştur, onlar da Allâh’tan razı olmuşlardır. Allâh (c.c.) onlara, içinde ebedî kalacakları, zemininden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. […]

Ashabın Seçkinlerinden Ammar Bin Yasir Ashabın Seçkinlerinden Ammar Bin Yasir. İslâm’ını izhar eden ilk yedi kişi arasında olan Ammar b. Yasir (r.a.), Hz. Alî (r.a.) ile birlikte 93 yaşında Sıffin’de savaşırken şehit edilmiş, cenâze namazını Hz. Alî (r.a.) kıldırmıştır. Künyesi Ebu’l-Yakzan olup ilk Müslüman olanlardandır. O ve babasına Allâh (c.c.) için azâb edilirdi. Peygamber (s.a.v.) […]

Sahabeye Tabi Olmak Vaciptir Sahabeye Tabi Olmak Vaciptir. Resûlullah (s.a.v.)’in “Ümmetim içinde ashabımın misali yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız doğruyu bulursunuz” buyurmuşlardır. Ashâb (r.a.e.)’ni taklit etmek, ki taklit delilini düşünmeksizin kavlinde veya fiilinde ona uymaktır, vaciptir. Resûlullah (s.a.v.)’in “Ümmetim içinde ashabımın misali yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız doğruyu bulursunuz” (Beyhaki) hadisinden dolayı sahabinin görüşüyle kıyas terk edilir. […]

Ey Müminler Tefrikaya Düşmeyin! Ey Müminler Tefrikaya Düşmeyin! Medine’de bulunan Evs ve Hazrec kabileleri bir ana ve baba evladından oldukları halde uzun zaman sonra çoğaldıklarında aralarında nefret ve düşmanlık artıp böylece aralarında kanlı muharebeler olmuştur. İslâm ile aralarındaki nefret, muhabbete çevrildi. Cenâb-ı Hâkk, meâlen şöyle buyurur:“Ve Allâh’ın Dinini ve ahkâmını beyân eden Kur’ân-ı Kerim’e toplu […]

Ashab’ın ve Salihlerin Korkusu Ashab’ın ve Salihlerin Korkusu başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Bil ki, peygamberlerden sonra Allâhü Te’âlâ’yı en çok tanıyan ve O (c.c.)’un hakkında en fazla bilgisi olan kimseler ashab, tabiîn ve bunları takip eden âlimler ve sâlihlerdir. Beşeriyetin en akıllı kesimi de bunlardır. Bunlar da, Alâhü Te’âlâ’dan çok korkmuşlardır.Meselâ, Hz. Ebu Bekir (r.a.), […]