Tag Archives: SAHÂBE-İ KİRÂM (R.A.E.)’E SAYGI VAZÎFEMİZ

Selefin Sahabeler Arasında Geçen Fitneler Hakkındaki Akidesi  Selefin Sahabeler Arasında Geçen Fitneler Hakkındaki Akidesi başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz Allâhü Te‘âlâ şöyle buyurmuştur; “And olsun ki, Allâh, yine peygambere ve en zor gününde ona uyan Muhacirlerle Ensâra, içlerinden bir kısmının kalpleri az kalsın kayacak gibi olmuşken, tevbe nasip etti de lütfedip tevbelerini kabul buyurdu. Çünkü O, […]

Muhacir ve Ensar’ın Fazileti Muhacir ve Ensar’ın Fazileti başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Allâhü Te‘âlâ buyuruyor ki; “İslâm dinine girme hususunda öne geçen ilk muhacirler ve ensâr ile onlara güzellikle tâbi olanlar var ya, işte Allâh (c.c.) onlardan razı olmuştur, onlar da Allâh’tan razı olmuşlardır. Allâh (c.c.) onlara, içinde ebedî kalacakları, zemininden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. […]

Her şeyde serbestliğin yaygın olduğu bu zamanda biz müslümanlar arasında da dînin pek çok meselelerinde ihmalkarlık ve başıboşluğun rengi göze çarpmaktadır. Aynı şekilde Sahâbe-i Kirâm (r.a.e.)’in kıymetini bilmek, onlara hürmet ve saygılı olmak hususunda haddinden fazla eksiklik vardır. Hatta daha ileri giderek dine aldırış etmeyen kimseler onların şanına küstahça dil uzatmaktadırlar. Halbuki Sahâbe-i Kirâm (r.a.e.) […]