Tag Archives: “SADECE KUR’AN YETER” DİYENLERE CEVAP

Kuran’ın Korunması ve Tatbiki Kuran’ın Korunması ve Tatbiki başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Kur’ân’ı koruyan, Yüce Allâh’ın kendisidir. Öyle ki her büroda, her arabada, her evde, hatta bazı hanımların gerdanlarında, hemen her yerde Kur’ân’a rastlıyoruz. Bazen Kur’ân’a inanmayanlar bile Kur’ân’ın süslenmesinde olmadık emekler harcıyorlar. Bakıyorsun bir Alman, Kur’ân’ın tamamını bir sayfaya yazmış ve süslemiş. Belki de […]

Kuranı Kerim Açıklanmaya Muhtaç mı? Kuranı Kerim Açıklanmaya Muhtaç mı? Kuranı Kerim âyetleri bir bütün halinde incelenmesi, Kur’ân-ı Kerîm’in iki tür farklı konuyu ele aldığını ortaya çıkarır. Birincisi, yalın gerçekliklere dair genel ifadelere ilişkindir. Diğer tür konular, Şeriatın emirlerini, İslâm hukukunun hükümlerini, bazı prensiplerin ayrıntılarını, belli emirlerin hikmetini ve diğer ilmi konuları içermektedir. Sual: Kur’ân-ı […]

İmâm-ı Şafiî (r.a.): “Size, âyetlerimizi okuyacak, sizi her kötülükten arıtacak, size kitabı ve hikmeti öğretecek ve bilmediklerinizi bildirecek aranızdan, bir resul gönderdik. (Bakara s. 151) âyetindeki hikmetten maksat, Resûlullâh (s.a.v.)’in sünnetidir, önce Kur’ân zikredilmiş, peşinden hikmet bildirilmiştir” buyuruyor. Kur’ân-ı Kerîm açıklamasız öğrenilseydi, Resûlullâh (s.a.v.)’e, (tebliğ et yeter) denilirdi, ayrıca (açıkla) denmezdi. Halbuki açıklanması da emredilmiştir. […]