Tag Archives: sabır

Sabrın Çeşitleri ve Önemi Sabrın Çeşitleri ve Önemi başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Sabır zamanın getirdiği musibetlerden can sıkıcı bir musibete karşı olursa bu, kalb genişliği diye isimlendirilir. Ki gönül darlığı, pişmanlık ve sıkıntı bunun karşıtıdır. Eğer sabır bir sözü gizleme hususunda olursa, bu kitmânu nefs diye adlandırılır; bu kimseye de ketûm denilir. Eğer sabır, malın […]

Sabır ile Şükrün Bir Yerde Birleşmesi Sabır ile Şükrün Bir Yerde Birleşmesi.Bir şey bir yönden üzüntü, bir yönden de sevinme vesilesi olur. Bu bakımdan sabır üzüntü cihetinden, şükür de sevgi cihetinden gelir. Sabır ile şükür zıddır. Nasıl bir araya gelirler? Çünkü sabır üzüntüye, şükür de sevinmeye karşı olur?’Bir şey bir yönden üzüntü, bir yönden de […]

Sabır mı, Şükür mü Efdaldir? Bil ki, bazı âlimler yokluğa sabretmenin, bazıları varlığa şükretmenin efdal olduğunu, bazıları da efdal olanın kişilere ve durumlara göre değiştiğini söylemişlerdir. Dinî nassların (Kur’ân ve Hadisler) zahir (ilk okuyuşta akla gelen) mânaları ise, sabrın şükürden efdal olduğunu gösterirler. Bu sözlerde şükrün de üstünlüğü bildirilmekle birlikte, sabrın daha üstün olduğu vurgulanmıştır. […]