Tag Archives: RESÛLULLÂH (S.A.V.)’İ ZİYÂRET

Resulullah Efendimiz’i Rüyada Görmenin Yolları Resulullah Efendimiz’i Rüyada Görmenin Yolları. Resulullah Efendimiz’i rüyada görmek için yapılması gerekenlerin derlendiği yazımızı istifadenize sunuyoruz. İmâm Kastalânî Hazretleri’nden rivâyet olundu ki: Kim, Cuma geceleri Fîl Sûresi’ni bin kere okur ve bin kere de Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri’ne salavat okursa; o kişi Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri’ni rü’yâda görür. (Saâdetü’d-Dareyn, 526.s.) […]

Ebü’d-Derdâ (r.a.)’den şöyle nakledilir: “Ömer bin Hattab (r.a.) Beyt-i Makdis’i fethedip, Câbiye denen yere gelince, Bilâl-i Habeşî (r.a), Hz. Ömer (r.a.)’den, kendisini Şam’a yerleştirmesini istedi. Hz. Ömer (r.a.), onun bu teklifini kabûl etti. Bilâl-i Habeşî (r.a.) burada evlendi. Bir gün rü’yâsında Resûlullâh (s.a.v.)’i gördü. Resûlullâh (s.a.v.) ona; “Bu ne eziyet böyle yâ Bilâl? Beni ziyâret […]