Tag Archives: RESÛLULLÂH (S.A.V.)’İ VESÎLE KILMAK SÜNNETTİR

Resulullah Efendimiz’i Rüyada Görmenin Yolları Resulullah Efendimiz’i Rüyada Görmenin Yolları. Resulullah Efendimiz’i rüyada görmek için yapılması gerekenlerin derlendiği yazımızı istifadenize sunuyoruz. İmâm Kastalânî Hazretleri’nden rivâyet olundu ki: Kim, Cuma geceleri Fîl Sûresi’ni bin kere okur ve bin kere de Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri’ne salavat okursa; o kişi Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri’ni rü’yâda görür. (Saâdetü’d-Dareyn, 526.s.) […]

Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz’in makâmı ve bereketi sebebiyle tevessülde bulunmak, peygamberlerin sünneti ve geçmişteki sâlihlerin sîretidir. Dört mezhebin âlimlerinden bir çoğu, Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz’i ziyâret bahsinde; ziyâretçinin kabr-i şerîfe dönmesinin, Resûlullâh (s.a.v.) ile tevessülde bulunmanın sünnet olduğunu, dile getirmiştir. Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz’in irtihâlinden üç gün sonra, onlara bir Arâbî gelip kendisini kabr-i şerîfin üzerine atmış, oranın […]