Tag Archives: RESÛLULLÂH (S.A.V.) EFENDİMİZ’İN YAPTIKLARI TÜM DUÂLARIN KABUL EDİLMESİ

Resulullah (s.a.v.)’in Fesahat ve Belagatı Resulullah (s.a.v.)’in Fesahat ve Belagatı. Resulullah (s.a.v.) fesahat ve belagatta benzeri yoktu. Resûlullâh (s.a.v.)’in sözleri az mânâsı çok olan konuşmalardır. Resûlullâh (s.a.v.)’in mübarek dilinin fesahati (açık ve anlamlı konuşma) hakkında şöyle buyrulmuştur: “Cenâb-ı Hakk’ın yaratıklarında ondan daha açık anlamlı, ard arda ve tatlı konuşan bir kimse yoktu. Şerefli konuşması gönülleri […]

Muharrem Ayının Birinci Günü Okunacak Dualar ve Yapılacak Zikirler Muharrem Ayının Birinci Günü Okunacak Dualar ve Yapılacak Zikirler başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Aşağıdaki duâ, üç defa okunmalıdır:Bi-smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm Ve sallâllâhu ‘alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihî ve sellem. Allâhümme ente’l-ebediyyü’l-gadîmü’l-evvelü ve ‘alâ fazlüke’l-‘azîm ve cûdüke’l-‘amîmü’l-mu‘avvelü ve hâzâ ‘âmun cedîdün gad agbele nes’elüke’l-‘ısmete fîhi mine’ş-şeytâni ve […]

Resulullah Efendimiz’i Rüyada Görmenin Yolları Resulullah Efendimiz’i Rüyada Görmenin Yolları. Resulullah Efendimiz’i rüyada görmek için yapılması gerekenlerin derlendiği yazımızı istifadenize sunuyoruz. İmâm Kastalânî Hazretleri’nden rivâyet olundu ki: Kim, Cuma geceleri Fîl Sûresi’ni bin kere okur ve bin kere de Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri’ne salavat okursa; o kişi Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri’ni rü’yâda görür. (Saâdetü’d-Dareyn, 526.s.) […]

Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz, her kim için duâ buyur¬muşlar ise anında müstecâb olmuştur. Bu husustaki haber¬ler mütevâtirdir. Huzeyfe (r.a.)’in rivâyet ettiği hadîs-i şerîfte vârid olmuştur ki: “Resûlullâh (s.a.v.), bir kimseye duâ buyurduklarında o duâdan (yalnız o kimse değil) çocu¬ğu ve torunu bile fâidelenirdi.” Bazı seferlerde Ashâb-ı Kirâm (r.a.) susuz kaldılar. Hz. Ömer (r.a.), Resûlullâh (s.a.v.)’e müracaat […]