Tag Archives: RESÛLULLÂH (S.A.V.)’E İRTİHALİNDEN SONRA DA AYNI SAYGI GÖSTERİLMELİDİR

Deccalden Daha Zararlı Olan Alimler Deccalden Daha Zararlı Olan Alimler başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Şeytan, ilmini beğenen kimselerin, ilmini kibirlenmelerine vesile etmiştir. Bu kimseler, ilmine güvenip peşinden gidenlere bakıp kibirlenirler. Dünyevî ihtiyaçlarını elde etmek ve istediklerine kavuşmak için her deliğe girip çıkar, her şeyi kabul ederler. Hâl ve vaziyetleri böyle olduğu halde, giyim-kuşam yani dış […]

Resulullah (s.a.v.)’in Fesahat ve Belagatı Resulullah (s.a.v.)’in Fesahat ve Belagatı. Resulullah (s.a.v.) fesahat ve belagatta benzeri yoktu. Resûlullâh (s.a.v.)’in sözleri az mânâsı çok olan konuşmalardır. Resûlullâh (s.a.v.)’in mübarek dilinin fesahati (açık ve anlamlı konuşma) hakkında şöyle buyrulmuştur: “Cenâb-ı Hakk’ın yaratıklarında ondan daha açık anlamlı, ard arda ve tatlı konuşan bir kimse yoktu. Şerefli konuşması gönülleri […]

Resulullah Efendimiz’i Rüyada Görmenin Yolları Resulullah Efendimiz’i Rüyada Görmenin Yolları. Resulullah Efendimiz’i rüyada görmek için yapılması gerekenlerin derlendiği yazımızı istifadenize sunuyoruz. İmâm Kastalânî Hazretleri’nden rivâyet olundu ki: Kim, Cuma geceleri Fîl Sûresi’ni bin kere okur ve bin kere de Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri’ne salavat okursa; o kişi Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri’ni rü’yâda görür. (Saâdetü’d-Dareyn, 526.s.) […]

Cenab-ı Hakk’ın Resulullah (s.a.v.)’i Övmesi Cenab-ı Hakk’ın Resulullah (s.a.v.)’i Övmesi başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Cenâb-ı Hâkk şöyle buyurmuştur: “Ey Peygamber, şüphesiz seni biz, bir şahit, müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderdik.” (Ahzab s. 45) Görüldüğü gibi Cenâb-ı Hâkk bu âyette onu, herkesin üstünde tutacak birçok vasıflar vermiştir. Birçok rütbeler de ihsân etmiştir. Önce onu ümmetine karşı, […]

İnsanlara vefâtından sonra da, hayattaki gibi muâmele edilir. Onun için, Resûlullâh (s.a.v.)’e hayatta iken olduğu gibi, vefâtlarından sonra da aynı edebi göstermek gerekir. Hz. Ebû Bekir (r.a.) buyurdu ki: “Hayatta iken de, vefâtlarından sonra da Resûlullâh (s.a.v.)’in huzûrunda sesi yükseltmemek gerekir.” Âişe (r.anhâ), Resûlullâh (s.a.v.)’in mescidine çivi çakanla­rın gürültülerini duyunca; “Resûlullâh (s.a.v.)’i rahatsız etme­yin.” diye […]