Tag Archives: RESÛL-İ EKREM (S.A.V.) EFENDİMİZ’İN NASÎHATLERİ

Resulullah Efendimiz’i Rüyada Görmenin Yolları Resulullah Efendimiz’i Rüyada Görmenin Yolları. Resulullah Efendimiz’i rüyada görmek için yapılması gerekenlerin derlendiği yazımızı istifadenize sunuyoruz. İmâm Kastalânî Hazretleri’nden rivâyet olundu ki: Kim, Cuma geceleri Fîl Sûresi’ni bin kere okur ve bin kere de Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri’ne salavat okursa; o kişi Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri’ni rü’yâda görür. (Saâdetü’d-Dareyn, 526.s.) […]

Buhârî’de Abdullâh ibn-i Ömer (r.a.) der ki: “Resûlullâh (s.a.v.), omuzumu tutarak: “Dünyâda garîbmişsin gibi yâhûd yolcuymuşsun gibi ol!” diye buyurdular. Sonra: “Ey İbn-i Ömer! Akşama kavuştuğunda sabaha çıkacağına, sabaha kavuştuğunda da akşama çıkacağına ümidlenme. Sağlıklı olduğunda, hasta olduğun zaman için; dünyâ hayatında da âhiretin için hazırlık yap” buyurdular. Nebî (s.a.v.), Ebû Zerr (r.a.)’e hitâben şöyle […]