Tag Archives: RECEBİN YİRMİ YEDİNCİ GÜNÜ VE GECESİ İBÂDETLERİ

Mirac’ın Ruh ve Bedenle Oluşu Mirac’ın Ruh ve Bedenle Oluşu. Miraç, kelime anlamı olarak, yukarı çıkmak, yükselmek ya da göğe çıkış demektir. Recep ayının 27. gecesi Miraç gecesidir. Miraç gecesi ne yapılır? Miraç gecesi yapılacak ibadetler nelerdir? Detaylar yazımızda… İmâm-ı Râzi (rh.a.) diyor ki gerçeği araştıran zâtlar buyurmuşlar ki: Cenâb-ı Hakk’ın Hz. Peygamber (s.a.v.)’in rûh […]

Miraç Gecesinde Kılınacak Namaz ve Okunacak Dua  Miraç Gecesinde Kılınacak Namaz ve Okunacak Dua. Receb-i Şerîf’in yirmi yedinci gecesi on iki rek‘at namâz kılınır. Her iki rek‘atta bir selâm verilir. Her rek‘atta bir Fâtiha ve on bir İhlâs okunur. Receb-i Şerîf’in yirmi yedinci gecesi on iki (12) rek‘at namâz kılınır. Her iki rek‘atta bir selâm […]

Regaib Gecesinin ve Gündüzünün Fazileti Regaib Gecesinin ve Gündüzünün Fazileti. Regaib gecesi nedir? Regaib kandilinin önemi nedir? Regaib gecesini ve gündüzünü nasıl geçirmeli? İslam’da Regaip kandilinin önemi ve fazileti. Enes bin Mâlik (r.a.)’dan naklen Şeyh Ebü’l-Berekât Hibbetullah Sekatî’nin bize haber verdiği üzere, Resûlullâh (s.a.v.) buyurdu: “Receb, Allâhü Te‘âlâ’nın ayıdır. Şa’ban benim ayımdır. Ramazan benim ümmetimin […]

Receb-i Şerif’in Fazileti Receb-i Şerif’in Fazileti. Recep ayının faziletleri nelerdir? Recep Ayı ile başlayan, Şaban ayıyla devam eden ve Ramazan ile sona eren üç aylar başladı. İslam aleminin maneviyatını kuvvetlendiren aylardan biri olan recep ayının faziletlerinin yeri ayrıdır. Allah’a yalvarış ve zikirle geçen bu ayda dua ve tövbe kapıları açıktır. Peki Recep ayının faziletleri nelerdir? Mûsâ bin İmrân (r.a.)’ın bildirdiği […]

Receb-i Şerîf’in yirmi yedinci gecesi on iki (12) rek‘at namâz kılınır. Her iki rek‘atta bir selâm verilir. Her rek‘atta bir (1) Fâtiha ve on bir (11) İhlâs okunur. Namâzdan sonra yüz (100) defa Salevât-ı Şerîfe ve bir kere şu duâ okunur: “Allâhümme innî eselüke bi-müşâhedeti esrâri’l-muhibbîne ve bi’l- hılveti’lletî hassante bi-hâ seyyidi’l-mürselîn. Hîne üsriyet bihî […]