Tag Archives: RAMAZÂNDA İŞLENEN HARAMLAR

Ülkemizde son 15-20 yıldan bu yana Ramazân aylarında dozajı her yıl artırılarak işlenen haram zeminler oluşturuluyor. Bu gayr-i meşru zeminler Ramazân ayımızı Allâh’a isyan fırtınasına dönüştürüyor. Ramazân ayına mahsus haramlar icat edilip, bir zümre bu haramları “ibâdet” telakki edip icra ediyor. Nedir bu haramlar? Bunların bir kısmını şöyle sıralamamız mümkündür: Belediyeler ve bazı kuruluşlarca iftar […]