Tag Archives: RAMAZAN ORUCUNUN ÖNEMİ

Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)’dan, Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Kim (dinen geçerli) hiç bir özrü olmadığı halde Ramazanın bir günü dahi (bilerek) oruçsuz geçirirse, Ramazan’m dışında ömrü boyunca oruç tutsa da onun yerini asla tutamaz.” Aralarında Hz. Alî (r.a.) da bulunduğu bazı âlimler bu hadîse dayanarak, “Ramazân orucunu geçerli bir sebep olmadan yiyen kimse ömür boyu […]