Tag Archives: RAMAZÂN AYININ FAZÎLETLERİ

Nebî (s.a.v.) bir hutbesinde; “Ey Ashâbım! Rama­zan ayında oruçlu olan bir kimseye su içireni Allâhü Te‘âlâ benim havzımdan sular; artık o kimse ebediy­yen susamaz.” buyurmuşlardır. Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyetle Resûlullâh (s.a.v.): “Şehr-i Ramazân’ın ilk gecesi olduğunda Allâhü Te‘âlâ halkına nazar eder. O’nun bir kuluna bir bakı­şı ebediyen o kimsenin cezâlandırılmamasını mûcib olur. Allâh (c.c.) Ramazân-ı […]