Tag Archives: PEYGAMBERİMİZ (S.A.V.)’İN SUSUZ KUYUDAN SU FIŞKIRTMASI

Hadislerin Bilime Işık Tutan Yönleri Hadislerin Bilime Işık Tutan Yönleri. Her asırda tıp ilmi geliştikçe ve kainat eczanesi ilim erbâbı tarafından tetkik edildikçe Efendimizin (s.a.v.)’in sözlerinin mucize olduğu hep tasdik edilmiştir. Fen ve bilimin olmadığı bir dönemde, asırlar sonra ancak hakikati anlaşılabilecek teşhis ve tespitlerde bulunmak elbette sıradan bir insanın yapacağı bir şey değildir. İşte […]

Tevrat’ta Nebi Aleyhisselam Tevrat’ta Nebi Aleyhisselam başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. İbn-i İshak (rh.a.)’den nakledildiğine göre Resûlullâh (s.a.v.) çarşı ve sokaklarda gürültü çıkarmazdı. Çirkinlik arz eden vasıflardan tamamen beri idi. Çirkin ve kötü sözler katiyen söylemezdi. Cenâb-ı Hakk, Resûlullâh (s.a.v.) hakkında şöyle buyurmuştur: “Her güzeli ona yakıştırırım. Güzel ahlâk namına ne varsa ona rahat verebilirim. Sükunet […]

Hz. Peygamber Efendimiz’in Ashabı Hakkındaki Sözleri Hz. Peygamber Efendimiz’in Ashabı Hakkındaki Sözleri başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. İbn Ömer (r.a.) rivayet etti: Peygamber (s.a.v.): “Kureyş’ten üç kişi vardır ki, yüzleri yönünden insanların en güzelleri olduğu gibi ahlâkları ve hayâları yönünden de insanların en sabit olanlarıdırlar. Seninle konuşurlarsa, yalan söylemezler. Kendileriyle konuşursan, seni yalanlamazlar. Onlar Ebûbekir, Osman […]

Peygamber Efendimiz’in Bazı Üstünlükleri Peygamber Efendimiz’in Bazı Üstünlükleri yazımızda Resûlullâh (s.a.v.)’in mucizelerinden olan geniş ma’nâları içine alan mübârek sözlerinin, hadîs-i şerîflerinin sahîh ve açık senetlerle nakil edilmesi ve meşhûr olması ve diğer bazı üstünlükleri anlatılmaktadır. Resûlullâh (s.a.v.)’in aklı, fehmi, ma’rifeti ve ilmi hiç kimseye nasîp olmayacak derecede çok fazla idi. Bunun en açık delîli, ümmî […]

Hz. Peygamber Efendimiz’in Yüce Ahlakı Hz. Peygamber Efendimiz’in Yüce Ahlakı. Peygamber Efendimiz’in yüce ahlakının anlatıldığı yazımızın ikinci bölümünü istifadenize sunuyoruz. Hz. Hüseyin (r.a.) der ki: “Babam dedi ki; Peygamber (s.a.v.)’in huzuruna girenler, talip olarak girerler, en büyük ilim zevkini tatmış ve yol gösterici oldukları halde çıkarlardı. Kendisinin her işi itidal üzere idi, ihtilafsızdı. Gaflete düşerler […]

Hz. Peygamber Efendimiz’in Yüce Ahlakı Hz. Peygamber Efendimiz’in Yüce Ahlakı. Peygamber Efendimiz’in yüce ahlakının anlatıldığı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Hz. Hüseyin (r.a.) der ki: “Peygamber (s.a.v.) ev içindeki meşgalesini babam (Alî b. Ebû Talib)’den sordum. Babam: “Peygamber (s.a.v.), evine girişinden itibaren vaktini Allâh (c.c.)’a ibâdete, ev halkının işlerine ve kendi işlerine ait olmak üzere üçe ayırmıştı. […]

Peygamber Efendimiz’in Gülmesine Sebep Olan Hadise Peygamber Efendimiz’in Gülmesine Sebep Olan Hadise. Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz hastalığı zamanında ashabının cemaatle namaz sevabından mahrum kalmaması için Hz Ebu Bekir (r.a.)’ı imam tayin etmiş ve ashabının ve ümmetinin cemaatle namaza hangi koşulda olursa olsun katılmalarını bu hal üzere anlatmıştır. Âlimlerin bir kısmına göre vakit namazlarını cemaatle kılmak farz-ı […]

Müslümanlar, Hudeybiye’de, Peygamberimiz (s.a.v.)’e su darlığından şikâyetlendiler. Peygamberimiz (s.a.v.), ok çantasından bir ok çıkarıp onun Semed kuyusunun dibine saplanmasını emretti. Oku ashâbdan birisi alıp kuyunun içine indi. Ok kuyunun dibine saplanır saplanmaz, su fışkırmaya başladı. Müslümanlar, kuyunun kıyısına oturarak, su kaplarını doldurdular. Develerini de çöktürüp suladılar. Kuyunun içine okla inen sahâbi, kurbanlık develerin sürücüsü Naciye […]