Tag Archives: PEYGAMBERIMIZ ALEYHISSELÂMIN PARMAĞINDAN PINAR GIBISU AKITMASI

Peygamber Efendimiz’in Konuşmaları Peygamber Efendimiz’in Konuşmaları başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Konuşmaya Allâh (c.c.)’un adıyla başlarlardı. Daima düşünür ve sükûtu tercih ederlerdi. Lüzum olmadan konuşmazlardı. Konuştuklarında az ve öz konuşurlardı. Boş söz asla söylemezlerdi. Konuştuklarında tatlı ve tesirli konuşurlardı. Kimseye fenâ söz söylemezlerdi. Gür ve yüksek sesle, tane tane konuşurlardı. Konuşma esnasında başlarını yukarı kaldırırlardı. Konuşurken […]

Hz. Peygamber Efendimiz’in Yüce Ahlakı Hz. Peygamber Efendimiz’in Yüce Ahlakı. Peygamber Efendimiz’in yüce ahlakının anlatıldığı yazımızın ikinci bölümünü istifadenize sunuyoruz. Hz. Hüseyin (r.a.) der ki: “Babam dedi ki; Peygamber (s.a.v.)’in huzuruna girenler, talip olarak girerler, en büyük ilim zevkini tatmış ve yol gösterici oldukları halde çıkarlardı. Kendisinin her işi itidal üzere idi, ihtilafsızdı. Gaflete düşerler […]

Peygamber Efendimiz’in Gülmesine Sebep Olan Hadise Peygamber Efendimiz’in Gülmesine Sebep Olan Hadise. Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz hastalığı zamanında ashabının cemaatle namaz sevabından mahrum kalmaması için Hz Ebu Bekir (r.a.)’ı imam tayin etmiş ve ashabının ve ümmetinin cemaatle namaza hangi koşulda olursa olsun katılmalarını bu hal üzere anlatmıştır. Âlimlerin bir kısmına göre vakit namazlarını cemaatle kılmak farz-ı […]

Cabir b. Abdullâh’ın bildirdiğine göre; Hudeybiye günü halk susuz kalmış, Resûlullâh Aleyhisselâmın önünde bulunan su ibri¬ğinden abdest aldığı sırada ona doğru varmışlardı. Resûlullâh (s.a.v.), onlara: “Size ne oluyor!” diye sordu. “Mahvolduk yâ Rasûlallâh!” dediler. Peygamberimiz (s.a.v.): “Ben sizin aranızda iken, siz mahvolmayacaksınız!” bu¬yurdu. “Yâ Rasûlallâh (s.a.v.)! Yanımızda, senin ibriğindekinden baş¬ka, ne abdest alacağımız, ne de […]