Tag Archives: Peygamber (s.a.v.)’in Üstün Feraseti

Hadislerin Bilime Işık Tutan Yönleri Hadislerin Bilime Işık Tutan Yönleri. Her asırda tıp ilmi geliştikçe ve kainat eczanesi ilim erbâbı tarafından tetkik edildikçe Efendimizin (s.a.v.)’in sözlerinin mucize olduğu hep tasdik edilmiştir. Fen ve bilimin olmadığı bir dönemde, asırlar sonra ancak hakikati anlaşılabilecek teşhis ve tespitlerde bulunmak elbette sıradan bir insanın yapacağı bir şey değildir. İşte […]

Hicret-i Nebevi Hicret-i Nebevi. Hicret-i Nebevi bu ümmetin devlet olarak ortaya çıkmasının başlangıcıdır. Hicret-i Nebevi bu ümmetin devlet olarak ortaya çıkmasının başlangıcıdır. Geçmiş ümmetler bazı büyük hâdiseleri tarih başlangıcı kabul ediyorlardı. Adem (a.s.)’ın yeryüzüne indirilmesi, Nûh’un gönderilmesi, Tufan hâdisesi gibi. Hz. Ömer (r.a) de, Nebî (s.a.v.)’in Mekke’den Medine’ye hicretini tarih başlangıcı olarak kabul etmiştir. İbn […]

Hz. Peygamber Efendimiz’in Yüce Ahlakı Hz. Peygamber Efendimiz’in Yüce Ahlakı. Peygamber Efendimiz’in yüce ahlakının anlatıldığı yazımızın ikinci bölümünü istifadenize sunuyoruz. Hz. Hüseyin (r.a.) der ki: “Babam dedi ki; Peygamber (s.a.v.)’in huzuruna girenler, talip olarak girerler, en büyük ilim zevkini tatmış ve yol gösterici oldukları halde çıkarlardı. Kendisinin her işi itidal üzere idi, ihtilafsızdı. Gaflete düşerler […]

Peygamber Efendimiz’in Gülmesine Sebep Olan Hadise Peygamber Efendimiz’in Gülmesine Sebep Olan Hadise. Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz hastalığı zamanında ashabının cemaatle namaz sevabından mahrum kalmaması için Hz Ebu Bekir (r.a.)’ı imam tayin etmiş ve ashabının ve ümmetinin cemaatle namaza hangi koşulda olursa olsun katılmalarını bu hal üzere anlatmıştır. Âlimlerin bir kısmına göre vakit namazlarını cemaatle kılmak farz-ı […]

Peygamber (s.a.v.)’in Üstün Feraseti Peygamber (s.a.v.)’in Üstün Feraseti başlıklı yazımız Peygamber Efendimizin üstün özelliklerinden olan ferasetinin örneklerini içermektedir. Ebû Sa’îd Hudrî (r.a.) şöyle anlatmışdır: “Bir gün annem beni Resûlullâh (s.a.v.)’den bazı şeyler istemem için gönderdi. Huzûruna varıp oturdum. Mübârek yüzünü bana çevirerek, ‘Kim mâlik olduğu şeye kanâ’at ederse, Allâhü Te’âlâ onu başkasına muhtâç etmez. Kim […]