Tag Archives: PEYGAMBER (S.A.V.) EFENDİMİZİN MASÛMİYETİ

Peygamber Efendimize İhsan Edilen Güzellikler Peygamber Efendimize İhsan Edilen Güzellikler. Gerek yaşayışı ile gerekse hayatı ile insanlığın efendisi olan sevgili peygamberimize İhsan Edilen Güzellikler Peygamberlik, elçilik, dostluk, muhabbet, seçilme (kendi tarafından), İsra, cemâlini müşahede ettirmek, kendisine yaklaştırmak ve cemalini göstermek, vahiy, şefaat, vesile, fazîlet, yüksek derece, Makâm-ı Mahmud, Burak, Mi’râc, tüm insanlığa peygamber olarak gönderilişi, […]

Hadislerin Bilime Işık Tutan Yönleri Hadislerin Bilime Işık Tutan Yönleri. Her asırda tıp ilmi geliştikçe ve kainat eczanesi ilim erbâbı tarafından tetkik edildikçe Efendimizin (s.a.v.)’in sözlerinin mucize olduğu hep tasdik edilmiştir. Fen ve bilimin olmadığı bir dönemde, asırlar sonra ancak hakikati anlaşılabilecek teşhis ve tespitlerde bulunmak elbette sıradan bir insanın yapacağı bir şey değildir. İşte […]

Resulullah Efendimiz’in Gece İbadeti Hz. Âişe (r.anhâ) anlatır: Resûlullâh (s.a.v.) bir gece uyumuştu. Sonra uyanıp, “Ey Âişe, müsâade edersen, bu gece Rabbime ibâdetle meşgul olayım.” buyurdu. “Yâ Resûlallâh (s.a.v.), Allâhü Te’âlâ’ya yemîn ederim ki, sana yakın olmak isterim. Fakat senin meyil ve arzunu tercîh ederim.” dedim. Sonra kalktı, durmadan Kur’ân-ı Kerîm okudu ve ağladı. Mübarek […]

Tevrat’ta Nebi Aleyhisselam Tevrat’ta Nebi Aleyhisselam başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. İbn-i İshak (rh.a.)’den nakledildiğine göre Resûlullâh (s.a.v.) çarşı ve sokaklarda gürültü çıkarmazdı. Çirkinlik arz eden vasıflardan tamamen beri idi. Çirkin ve kötü sözler katiyen söylemezdi. Cenâb-ı Hakk, Resûlullâh (s.a.v.) hakkında şöyle buyurmuştur: “Her güzeli ona yakıştırırım. Güzel ahlâk namına ne varsa ona rahat verebilirim. Sükunet […]

Hz. Peygamber Efendimiz’in Ashabı Hakkındaki Sözleri Hz. Peygamber Efendimiz’in Ashabı Hakkındaki Sözleri başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. İbn Ömer (r.a.) rivayet etti: Peygamber (s.a.v.): “Kureyş’ten üç kişi vardır ki, yüzleri yönünden insanların en güzelleri olduğu gibi ahlâkları ve hayâları yönünden de insanların en sabit olanlarıdırlar. Seninle konuşurlarsa, yalan söylemezler. Kendileriyle konuşursan, seni yalanlamazlar. Onlar Ebûbekir, Osman […]

Peygamber Efendimiz’in Bazı Üstünlükleri Peygamber Efendimiz’in Bazı Üstünlükleri yazımızda Resûlullâh (s.a.v.)’in mucizelerinden olan geniş ma’nâları içine alan mübârek sözlerinin, hadîs-i şerîflerinin sahîh ve açık senetlerle nakil edilmesi ve meşhûr olması ve diğer bazı üstünlükleri anlatılmaktadır. Resûlullâh (s.a.v.)’in aklı, fehmi, ma’rifeti ve ilmi hiç kimseye nasîp olmayacak derecede çok fazla idi. Bunun en açık delîli, ümmî […]

Hz. Peygamber Efendimiz’in Yüce Ahlakı Hz. Peygamber Efendimiz’in Yüce Ahlakı. Peygamber Efendimiz’in yüce ahlakının anlatıldığı yazımızın ikinci bölümünü istifadenize sunuyoruz. Hz. Hüseyin (r.a.) der ki: “Babam dedi ki; Peygamber (s.a.v.)’in huzuruna girenler, talip olarak girerler, en büyük ilim zevkini tatmış ve yol gösterici oldukları halde çıkarlardı. Kendisinin her işi itidal üzere idi, ihtilafsızdı. Gaflete düşerler […]

Hz. Peygamber Efendimiz’in Yüce Ahlakı Hz. Peygamber Efendimiz’in Yüce Ahlakı. Peygamber Efendimiz’in yüce ahlakının anlatıldığı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Hz. Hüseyin (r.a.) der ki: “Peygamber (s.a.v.) ev içindeki meşgalesini babam (Alî b. Ebû Talib)’den sordum. Babam: “Peygamber (s.a.v.), evine girişinden itibaren vaktini Allâh (c.c.)’a ibâdete, ev halkının işlerine ve kendi işlerine ait olmak üzere üçe ayırmıştı. […]

Peygamber Efendimiz’in Gülmesine Sebep Olan Hadise Peygamber Efendimiz’in Gülmesine Sebep Olan Hadise. Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz hastalığı zamanında ashabının cemaatle namaz sevabından mahrum kalmaması için Hz Ebu Bekir (r.a.)’ı imam tayin etmiş ve ashabının ve ümmetinin cemaatle namaza hangi koşulda olursa olsun katılmalarını bu hal üzere anlatmıştır. Âlimlerin bir kısmına göre vakit namazlarını cemaatle kılmak farz-ı […]

Peygamberimiz (s.a.v.) (ve diğer peygamberler) Allâh (c.c.)’u ve sıfatlarını bilmemekten masumdurlar. Bu husus, kendisine peygamberlik gelmeden öncesi ve geldikten sonrası için kesin olarak sabittir. Peygamberimiz (s.a.v.)’in, din işlerinde beyân buyurduğu, vahiy yolu ile Rabbinden alıp tebliğ buyurduğu husûslarda ilme muhalif bir halde bulunması da kesin olarak vâki değildir. Bu husûs da aklî ve şer’î delillerle […]