Tag Archives: Osmanlı'da Hızlı Yargı Sistemi

Selimiye Camii’nin Özellikleri Selimiye Camii’nin Özellikleri. Hayatı boyunca cami, medrese ve kervansaraylar yapan Mimar Sinan, eserleriyle adını tarihe yazdırdı. Selimiye Cami’sinde uyguladığı ilginç ve üstünden yıllar geçmesine rağmen uyguladığı teknikler Mimar Sinan’ın ustalığını gözler önüne seriyor. Osmanlı mimarisinin doruk noktasında bulunan Selimiye Camii, II. Selim Han’ın Mimar Sinan eliyle bu millete kazandırmış olduğu en büyük […]

Zenbilli Ali Efendi ve Karıncanın Hakkı Zenbilli Ali Efendi ve Karıncanın Hakkı. Osmanlı’da şeyhülislamlar, padişahların yanında, devlet işlerini istişare ettikleri önemli bir konuma sahipti ve padişahlar tarafından oldukça hürmet görürlerdi. Bu alimlerden biri de Zenbilli Ali Efendi’ydi. Fetva isteyenlerin sorularını evinin camından devamlı olarak sarkıttığı zenbil denilen sepete koyar, cevaplarını da yine buradan verirdi. Peki, […]

Hamidiye Alayları Hamidiye Alayları. Hamidiye Alayları ya da Hamidiye Hafif Süvari Alayları, Osmanlı padişahı II. Abdülhamit’in Doğu Anadolu Bölgesi’nde oluşturduğu çalışmalarına 1890 yılında başlanılmış, 1891 yılında fiilen kurulmuş Osmanlı birlikleridir. Hamîdiye Alayları, Sultan İkinci Abdülhamîd Han tarafından Doğu Anadolu ile Filistin ve diğer bölgelerin sosyal, siyâsî ve iktisâdî hayâtını düzenlemek için kurulan bir teşkilâttır. Abdülhamîd Han; Şark meselesi adı altında, Avrupalı devletler […]

Osmanlı’da Hızlı Yargı Sistemi Osmanlı’da Hızlı Yargı Sistemi. Osmanlı adaletiyle nam salmış bir devlet olmasını kurduğu bu hukuk sitemine borçludur. Osmanlı Devleti hukuk sisteminde adaletin gecikmeden sağlanması esastır. Osmanlı düzeninde hemen tevzî edilmeyen adâlet, adâletsizlik sayılır. Osmanlı adaletinin bu husûstaki şöhreti ise, cihanşümûldür. 2 veyâ 3 celse nâdirdir, ekseri davâlar bir celsede hükme bağlanır. Birkaç […]