Tag Archives: ÖMRÜ UZATAN ŞEYLER

Ebû Hüreyre (r.a.) demiştir ki: “Bir def’asında Peygamber (s.a.v.), Ashâbı (r.a.e.)’e hitâben: “Size en hayırlınızı haber vereyim mi?” diye sormuşlar, onlar da: “Evet haber ver, yâ Resûlullâh (s.a.v.)!” demişler. Bunun üzerine Peygamber (s.a.v.): “Sizin hayırlınız: Ömrü uzun, amel (ve ahlâkı) güzel olanınızdır.” buyurmuşlardır. Konu ile ilgili Peygamber (s.a.v.): “Güzel ahlâk sâhibini yüceltir, kötü ahlâk ise […]