Tag Archives: ÖLÜMÜ DÜŞÜNMENİN FAZÎLETİ

Ölüm Var Unutma Ölüm Var Unutma başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz.   Hep sen başkalarının cenazesinde bulunup, tabutlarını taşımazsın. Bir gün senin cenazende de hâzır olurlar, senin de tabutunu taşırlar. Cenaze namazının kılındığı saati düşün! Bağı, bahçeyi bırakıp, yüzünü kabristana çevirdiğin zamanı göz önüne getir. Seni kara toprağa ısmarladıkları günü düşün. Dostlarının, yakın akrabalarının, hiç ayrılmak […]

Ölüm Geliyorum Der Ölüm Geliyorum Der başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Sâdi, Gülistan’ında anlatır: “Bir adam, yıkılan evinin karşısına geçmiş bir yandan ağlıyor, diğer yandan da: “Ah evim! Çökmeden evvel bari bir haber verseydin de ona göre tedbir alsaydım” diye söylenip duruyormuş. Birden o harebeden bir ses yükselmiş: “Be adam!… Ben yıllardır sana, çatlayan duvarlarım ve […]

Hesap Gününe Hazırlanalım Hesap Gününe Hazırlanalım. Allâhü Te’âlâ, hesaba çekileceğimiz bir günün geleceğini, yaratılış gayemiz doğrultusunda yaşayıp yaşamadığımız ve verdiği nimetleri bu uğurda kullanıp kullanmadığımız konusunda mutlaka hesaba çekileceğimizi bize birçok ayette haber vermektedir. Yüce kitabımız Kur’ân, “Allâh (c.c.)’un, hesap gününün sahibi.” (Fatiha s. 3) olduğunu haber vermek suretiyle bizlere hesap gününü hatırlatmaktadır. Arkasından da […]

Kabir Aleminde Yaşanacaklar Kabir Aleminde Yaşanacaklar. Kabir alemi nedir? Kabir aleminde hayat nasıl olacak? Öldükten sonra mezarda neler yaşanacak? Kabir ziyaretinde neler yapılır? Ölüye hangi hayırlar yapılmalı? Ölüler işitir mi? Kabirde sorulacak sorular neler? Taberânî El-Kebir’de sahih bir senet ile ve Beyhakî, Azah-ül Kabir kitabında, İbn-i Mes‘ûd (r.a.)’dan rivayet ettiklerine göre, şöyle demiştir: “Mü’min öldüğü […]

Haşr Meydanının Korkunçluğu Haşr Meydanının Korkunçluğu başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Haşrin mânâsı toplanmaktır. Allâhü Te‘âlâ’nın: “Kitap ehlinden küfredenleri ilk haşr için yurtlarından çıkaran odur.” (Haşr s. 2), kelâm-ı ilâhîsinin işâret buyurduğu gibi, İbn-i Abbas (r.a.)’in beyânına göre burada haşrden murad, insanların kıyâmetten önce Şam arazisinde toplanmasıdır.Kadı İyâz, “Bu haşr, kıyâmet kopmazdan önce dünyada olacaktır ve […]

Dünyevî işlerden oluşan ağırlıklardan şikâyet buyuruyor¬sunuz; doğrudur. Bir insan, dünyevî işlerden dolayı gâfil bir kalp ile öldüğü zaman bunun ahiretteki vebâli daha fazladır. Allâhü Te‘âlâ sizi ve bizi muhâfaza buyursun. Âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîfleri tamamıyla tasdîk eden ârif zât içinde bulunduğu vakitlerinin çoğunu Allâh’ı anmaktan gafil bırak¬maz. En kıymetli şey olan îman ile dolu […]