Tag Archives: ÖLÜM İÇİN EN HAYIRLI VAKİTLER

Öldükten Sonra Kimseyi Arkamızdan Konuşturmamak Öldükten Sonra Kimseyi Arkamızdan Konuşturmamak başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Efendimiz (s.a.v.)’in bizlere vasiyetlerinden biri de, bizler öldükten sonra insanların hakkımızda gıybet yapmamaları ve sövüp sayarak günâha düşmemeleri için dünyada yaşadığımız sürece insanlara ezâ ve cefâda bulunacak bir harekette bulunmamamız buyurulmaktadır. Dünya hayatında hayra sebep olacak güzel davranışlarda bulunursak, öldükten sonra […]

Ölümü Arzulayabilmek Ölümü Arzulayabilmek başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Geçmiş büyüklerin bir ahlâkı da Aziz ve Celil Allâh’ı kızdıracak bir konuma düşme endişesine kapıldıklarında ölümü istemeleri idi. Söz gelimi nefislerinde masiyetlere yönelmeye dair ön girişimler tespit ettiklerinde, kıpırdanmalar sezdiklerinde ölümü arzularlardı. Çünkü pek çok yerde karineler, belirtiler delil olarak değerlendirilir. Abis el-Gıfârî (r.a.) vebâ günlerinde: “Ey […]

Ölüm Geliyorum Der Ölüm Geliyorum Der başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Sâdi, Gülistan’ında anlatır: “Bir adam, yıkılan evinin karşısına geçmiş bir yandan ağlıyor, diğer yandan da: “Ah evim! Çökmeden evvel bari bir haber verseydin de ona göre tedbir alsaydım” diye söylenip duruyormuş. Birden o harebeden bir ses yükselmiş: “Be adam!… Ben yıllardır sana, çatlayan duvarlarım ve […]

Hesap Gününe Hazırlanalım Hesap Gününe Hazırlanalım. Allâhü Te’âlâ, hesaba çekileceğimiz bir günün geleceğini, yaratılış gayemiz doğrultusunda yaşayıp yaşamadığımız ve verdiği nimetleri bu uğurda kullanıp kullanmadığımız konusunda mutlaka hesaba çekileceğimizi bize birçok ayette haber vermektedir. Yüce kitabımız Kur’ân, “Allâh (c.c.)’un, hesap gününün sahibi.” (Fatiha s. 3) olduğunu haber vermek suretiyle bizlere hesap gününü hatırlatmaktadır. Arkasından da […]

Kabir Aleminde Yaşanacaklar Kabir Aleminde Yaşanacaklar. Kabir alemi nedir? Kabir aleminde hayat nasıl olacak? Öldükten sonra mezarda neler yaşanacak? Kabir ziyaretinde neler yapılır? Ölüye hangi hayırlar yapılmalı? Ölüler işitir mi? Kabirde sorulacak sorular neler? Taberânî El-Kebir’de sahih bir senet ile ve Beyhakî, Azah-ül Kabir kitabında, İbn-i Mes‘ûd (r.a.)’dan rivayet ettiklerine göre, şöyle demiştir: “Mü’min öldüğü […]

Haşr Meydanının Korkunçluğu Haşr Meydanının Korkunçluğu başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Haşrin mânâsı toplanmaktır. Allâhü Te‘âlâ’nın: “Kitap ehlinden küfredenleri ilk haşr için yurtlarından çıkaran odur.” (Haşr s. 2), kelâm-ı ilâhîsinin işâret buyurduğu gibi, İbn-i Abbas (r.a.)’in beyânına göre burada haşrden murad, insanların kıyâmetten önce Şam arazisinde toplanmasıdır.Kadı İyâz, “Bu haşr, kıyâmet kopmazdan önce dünyada olacaktır ve […]

İbn-i Mes‘ûd (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Kimin ölümü Ramazân’ın sonuna denk gelirse O cennete girer. Kimin ölümü Ârefe’nin sonuna denk gelirse o cennete girer, kim sadaka verirken ölürse o cennete girer.” Huzeyfe (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Kim Allâh (c.c.) rızâsı için “Lâilaheillallâh” dese ve öyle vefat etse […]