Tag Archives: Niyete Göre Amelin Hükmü

Niyet Amelden Üstündür  Niyet Amelden Üstündür. İbadet de niyet ve amelin birlikteliğinden hâsıl olur. Ancak, ruh ve beden ayrıldıkları zaman, ruh bedenden üstün olduğu gibi, niyet ve amel de ayrıştıkları zaman niyet amelden üstündür İdeâl ve asıl olan, niyet ve amelin birlikte olmasıdır. Çünkü niyet ruh, amel de beden gibidir. Nasıl ki, insan ruh ve […]

Niyet İle İlgili Amellerin Tafsilatı Niyet İle İlgili Amellerin Tafsilatı. Ameller genel olarak üç kısımdır: 1. İbadetler 2. Günahlar 3. Mübahlar Âmeller her ne kadar fiil, söz, hareket, sükûn, celb, fikir ve zikir gibi sayılamayacak kadar çok kısma ayrılabilirse de günâhlar ve mübâhlar kısmını ele alacağız:Birinci kısım günâhlardır. Nhttps://www.mevlanatakvimi.comiyet, günâhı günâhlıktan çıkaramaz. Bu bakımdan cahil […]

Niyete Göre Amelin Hükmü Niyete Göre Amelin Hükmü, niyet ibadetlerin ve sair işlerin başlangıcında çok önemli bir yer tutmaktadır. Niyet bir işin sonuca ulaşıp ulaşmayacağının anahtarıdır adeta. Niyete Göre Amelin Hükmü, yazımızda niyetin önemi anlatılmıştır. Bil ki, amel; tâatlar, günâhlar ve mubâhlar olmak üzere üç kısımdır. Bunların niyete göre durumları ise şöyledir: Günâhların hükmü niyete […]