Tag Archives: NEBÎ (S.A.V.)’İN TEBÜK SAVAŞI’NDAKİ HUTBESİ

Allâh İlk Önce Nebî Efendimiz’in Nûrunu Yarattı Allâh İlk Önce Nebî Efendimiz’in Nûrunu Yarattı. Nebî (s.a.v.) “Her türlü noksanlıklardan münezzeh olan Yüce Allâh, tüm mahlûkâtı yaratmadan önce, Peygamberinin (Hz. Muhammed (s.a.v.)’in) nûrunu kendi nûrundan yarattı. buyurdu Allâhü Te‘âlâ bir Hadîs-i Kudsî’de Peygamberimiz (s.a.v.) için; “Sen olmasaydın, hiçbir şeyi yaratmazdım” buyurdu. Câbir b. Abdullâh (r.a.) bir […]

Hutbede Dört Büyük Halifenin İsimlerinin Okunması Hutbede Dört Büyük Halifenin İsimlerinin Okunması. Dört büyük halifenin isimlerini anmak hutbenin şartlarından olmasa da Ehl-i sünnet ve’l-cemaatin alâmetlerindendir. Hulefâ-i Râşidîn Hazretleri’nin (dört büyük halifenin) isimlerini anmak hutbenin şartlarından olmasa da Ehl-i sünnet ve’l-cemaatin alâmetlerindendir. Onların isimlerini, bilerek ancak kalbi hasta ve itikadı bozuk kimseler anmaz. Farz edelim ki, […]

Nebî (s.a.v.)’in Tebük Savaşı’ndaki mübârek hutbeleri şöy­ledir: “Kıssaların en güzeli, Kur’ân’dır. Amellerin en hayırlı­sı, farz olanlardır. Şerlerin en kötüsü, sonradan icat edilen bid’atlardır. Hidâyetin en güzeli, peygamberlerin hidâyetidir. Ölümün en güzeli, şehidlerin ölümüdür. Körlüğün en kötüsü, hidâyetten sonra sapıklığa düşmektir. İlmin en güzeli, faydalı olanıdır. Hidâyetin en güzeli, emirlere uyulanıdır. Körlüğün en kötüsü, kalp körlüğüdür. […]