Tag Archives: NEBÎ (S.A.V.)’İN SON HUTBESI

Hutbede Dört Büyük Halifenin İsimlerinin Okunması Hutbede Dört Büyük Halifenin İsimlerinin Okunması. Dört büyük halifenin isimlerini anmak hutbenin şartlarından olmasa da Ehl-i sünnet ve’l-cemaatin alâmetlerindendir. Hulefâ-i Râşidîn Hazretleri’nin (dört büyük halifenin) isimlerini anmak hutbenin şartlarından olmasa da Ehl-i sünnet ve’l-cemaatin alâmetlerindendir. Onların isimlerini, bilerek ancak kalbi hasta ve itikadı bozuk kimseler anmaz. Farz edelim ki, […]

Hz. Peygamber (s.a.v.) hastalığı sırasında “Üzerime su dökünüz.” dedi. Sonra çıkarak Allâh’a hamd ve sena ettikten sonra Uhud şehîdlerinden bahsetti ve onlara Allâh’tan mağfiret diledi ve duâ etti. Sonra: “Ey muhacirler! Siz durmadan artıyorsunuz. Ensar ise olduğu gibi kalmaktadır. Kesinlikle ensar benim sığındığım dostlarım ve sırdaşlarımdır. Onların iyilerine ikrâmda bulununuz ve kötülerinin de kusurlarına göz […]