Tag Archives: NEBÎ (S.A.V.)’İN DOĞUMU ŞEREFİNE NELER YAPILABİLİR?

Allâh İlk Önce Nebî Efendimiz’in Nûrunu Yarattı Allâh İlk Önce Nebî Efendimiz’in Nûrunu Yarattı. Nebî (s.a.v.) “Her türlü noksanlıklardan münezzeh olan Yüce Allâh, tüm mahlûkâtı yaratmadan önce, Peygamberinin (Hz. Muhammed (s.a.v.)’in) nûrunu kendi nûrundan yarattı. buyurdu Allâhü Te‘âlâ bir Hadîs-i Kudsî’de Peygamberimiz (s.a.v.) için; “Sen olmasaydın, hiçbir şeyi yaratmazdım” buyurdu. Câbir b. Abdullâh (r.a.) bir […]

Nebi Sallallahü Aleyhi ve Sellem’in Doğumundaki Bazı Mucizeler Nebi Sallallahü Aleyhi ve Sellem’in Doğumundaki Bazı Mucizeler. Peygamber Efendimiz’in ulvî teşrîfi ve bu esnâda vukû bulan hârikulâde hâller… Yüce Allâh Peygamberimiz (s.a.v.)’i gönderdiği zaman, Sâsânî Sarayı’nda oturmakta olan Kisrâ sabah uyanınca, saray takının kırıldığı ve Dicle’nin korkunç bir şekilde taşdığını görmüştür. Bundan endişelenerek kâhinleri, müneccimleri ve […]

Mevlid Okutmanın ve Dinlemenin Fazileti Mevlid Okutmanın ve Dinlemenin Fazileti başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Hz. Ebûbekir (r.a.) şöyle buyurur: “Kim, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretlerinin mevlidinin okunması için bir dirhem harcama yaparsa; o kişi cennette benim refikim (ve arkadaşım)dır.”Cüneyd-i Bağdadî (k.s.) Hazretleri, buyurdu ki:“Kim, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretlerinin mevlidinin okunduğu yerde hazır olur, mevlîde tazim’ eder […]

Her pazartesi Ebû Leheb’in azâbı Allâh Resûlü (s.a.v.)’in doğum müjdesi kendine verildiğinde cariyesi Süveybe’yi azâd etmesinden dolayı hafifler. Muhammed b. Nasıruddin ed-Dimeşki şöyle demektedir: “Kur’ân’ın elleri kurusun diye zemmettiği ebedi cehennemlik o kâfir; Ahmed’in doğumuna sevindi diye pazartesi günleri daha az azâb görür. Ömür boyu Ahmed’le sevinen ve muvahhid olarak ölenin hâli ise bir düşün […]