Tag Archives: NEBİ (S.A.V.)’İN DİLİNDEN DUÂLAR

Mescidden Girerken Okunacak Duâ Fâtımâ bintü’l-Hüseyin b. Alî, büyük annesi Fâtımâtü’l-Kübrâ (r.a.)’den naklen anlatıyor: Resûlullâh (s.a.v.) mescide girdiği zaman salât okur sonra: Rabbi’ğfirlî zünûbî ve’ftahlî ebvâbe rahmetike. “Rabbim günâhımı affet, rahmet kapılarını aç.” derdi. Mescidden Çıkarken Okunacak Duâ Çıkarken de yine Hz. Muhammed (s.a.v.)’e salât okur sonra da: Rabbi’ğfirlî zünûbî ve’ftahlî ebvâbe fadlike. “Rabbi’m güna¬hımı […]