Tag Archives: NEBÎ (S.A.V.)’E MAHSÛS OLAN FAZÎLET VE MÛCİZELERDEN BAZILARI

1. Cenâb-ı Hakk, Hz. Peygamber (s.a.v.) hakkında bütün peygamberlerden mîsak (ahd) almıştır. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyrulmuştur: “Allâh geçmiş peygamberlerinden and olsun ki, size kitab ve hikmet verdim. Sonra da size yanınızdaki o kitab ve hikmeti tasdîk eden bir Peygamber gelmiştir (gelecektir). Ona kat’iyyen îman ve ona her hâlde yardım edeceksiniz diye.” (Al-i İmrân s. […]