Tag Archives: NAZAR VE YANGIN DUÂLARI

Yedi Kötülükten Biri Yedi Kötülükten Biri. Sihir ve büyü ile alakalı yazımızı sizleri için derledik. Allâhü Te‘âlâ şöyle buyurur: “Fakat, o şeytânlar insanlara sihri öğrettiklerinden kâfir oldular.” (Bakara s. 102) Lânete uğramış şeytânın insanlara sihir yapmayı öğretmesindeki gâye bu yolla Allah (c.c.)’a ortak edinmek içindir. Nitekim Cenâb-ı Hâkk: Hârut ve Mârut hadisesinden haber vererek şöyle […]

Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm Allâhümma’hrusnâ bi-‘aynike’lletî lâtenâmu, ve’hfaznâ bi-ra’fetike’lletî lâterâmu, ve’rhamnâ bi-kudretike ‘aleynâ felâ tühlik ve ente sikatünâ ve recâunâ, yâ erhame’r râhimîne ve yâ ekreme’l-ekremîne. “Allâhümme, yâ mukallibe’l-kulûb, sebbit kulûbenâ ‘alâ dînike ve tâ‘atike.” “Allâhümme’c‘al fî kalbî nûran ve fî basarî nûran ve fî sem‘î nûran ve ‘an yemînî nûran ve ‘an yesârî nûran ve fevkî nûran […]