Tag Archives: NASİHAT VE HASTA ZİYARETİ

Akraba ile İrtibatı Sürdürmek Vaciptir Akraba ile İrtibatı Sürdürmek Vaciptir başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Hz. Peygamber (s.a.v.)’in: “Kimin rızkının bereketlenmesi, bakiyye-i ömrünün uzaması kendisini sevindirirse, o kimse sıla-i rahim etsin” buyurduğunu Enes (r.a.), işittim demiştir. (Buhâri) Sıla-i rahim vâcibdir. Terki, mesûliyeti mûcibdir. Bu husûsta müteaddid hadis-i şerîfler vardır. Sıla-i rahim, yakın akrabanın derecesine göre sevâbı […]

Sıla-i Rahim Vaciptir Sıla-i Rahim Vaciptir. Akraba ve yakınları ziyaret etme, hallerini ve hatırlarını sorma, gönüllerini alma üzerine derlenmiş yazımızı istifadenize sunuyoruz. Akrabaya sıla etmelidir, vâciptir. Ömrün bereketli olmasına sebeptir. Çok büyük sevâptır. Sıla demek, unutmayıp yakınlık göstermektir. Ziyaret ile hediye göndermekle eliyle veya diliyle yardım etmekle olur. En aşağı derecesi selâm vermek veya selâm […]

Süleyman Aleyhisselam’ın Oğluna Nasihati Süleyman Aleyhisselam’ın Oğluna Nasihati başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Dâvud (a.s.) oğlu Süleyman (a.s.) oğluna sordu: “Hangi şey en rahatlatıcı, hangi şey en tatlı, hangi şey en sevimli ve hangi şey en korkutucudur?”Süleyman (a.s.) oğluna şöyle nasihâtte bulundu: “En tatlı şey Allâh (c.c.)’ın kullarına rahmetidir. En rahatlatıcı şey Allâh (c.c.)’un kullarını affetmesi, […]

Hz. Ömer’den Nasihatler Hz. Ömer’den Nasihatler başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. “Bir kötülük yapmak suretiyle senin hakkında Allâh (c.c.)’a isyân eden bir kişiyi, bir iyilik yapmak suretiyle kendisi hakkında Allâh (c.c.)’a itaat etmekten daha büyük bir şekilde cezalandıramazsın. Kesin bir bilgiye sahip olmadığın sürece Müslüman bir kardeşinin herhangi bir hareketini en güzeline hamlet. Bir Müslüman kardeşinden […]

Nasîhat isteyebilmek Müslümânların birbirleri üzerindeki haklarındandır. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz: “Yanında olan ilmi gizleyenin başına, yarın kıyâmette cehennem ateşin den kamçı ile vurulur.” buyurmuşlardır. Yine buyurmuşlardır: “Din nasîhattir.” (Hz. Ebû Hureyre (r.a.)) Nasîhat edecek kimsenin önce kendine nasîhat etmesi, nefsine öğüt vermesi lâzımdır. Ancak nefsi kabul ederse, başkalarına nasîhat etmelidir. Allâhü Te‘âlâ: “Ey îmân edenler! Yapmayacağınız […]