Tag Archives: NAMAZI HUŞÛ İLE KILABILMENIN ŞARTLARI

Namazın Bazı Sünnetleri Namazın Bazı Sünnetleri başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Erkek kısmı secdelerde karnını uyluklarından, dirseklerini yanlarından ve kollarını da yerden uzak tutmak. Kadın kısmı secdelerde alçalıp kollarını yanlarına bitiştirmek ve karnını uyluklarına yapıştırmak. Celsede ellerini uylukları üzerine koymak. Gerek celsede (iki secde arasındaki oturuşta) gerek ka’dede (tahiyyat için oturuşta) erkek kısmı sol ayağını yere […]

En Faziletli Amel: Namaz En Faziletli Amel: Namaz. Namaz, dinin direği olup imândan sonra yerine getirilmesi icâp eden ilk emir ve yapılması icâp eden ilk ibâdettir. Namaz; mükellef yani buluğ çağına gelmiş olan akıllı, kadın-erkek her Müslümana farz-ı ayn’dır. Namazın farz olduğunu inkâr eden kâfir olur.Namaz, günâh kirlerinden kalbi temizleyip gayb kapılarından girmektir. Namaz, dinin […]

Regaib Gecesi ve Namazı Regaib Gecesi ve Namazı. Regaip Kandilinin teşrif edileceği bugün ibadetlerle geçirilecek. Regaip Kandili’nde kılınacak namaz, kaç rekat olduğu ve zamanı ile ilgili detaylar ve hangi duaların okunacağı ilgili yazımızda. Ramazân-ı Şerîf’in karşılayıcısı durumunda olan mübârek aylardan Receb ayının ilk cum’a gecesine Regâib gecesi denir. Bu geceye Regâib gecesi denmesinin asıl sebebi […]

Kur’an-ı Kerim’de Beş Vakit Namaz Kur’an-ı Kerim’de Beş Vakit Namaz. Cenâb-ı Allâh, Kur’an-ı Kerim‘de önce gece ve gündüzün ibâdetler için önemini daha sonra da bazı namaz vakitlerini belirtiyor. Cenâb-ı Allâh gece ve gündüz yapılacak ve tekrar edilecek namaz ibâdetlerimizi birçok âyette bizlere bildirmiştir.Allâh (c.c.) şöyle buyurmuştur: “Öğüt almak veya şükretmek isteyen kimseler için, gece ile […]

Namazları Birleştirmek Caiz mi? Namazları Birleştirmek Caiz mi? başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz: “Özürsüz olarak iki namazı birleştiren (bir namazı vaktinde kılmayıp sonraki vaktin namazıyla kılan bir kimse) büyük günâh kapılarından birine gitmiştir.” diye buyurmuşlardır. (Tirmizî)Ebû Nuaym (rh.a.)’in rivâyetinde Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz:“Kim, namazı kasten terk ederse, Allâh onun ismini ateşe girecekler […]

İslamiyet’in Başarısında Cemaatle Namazın Etkisi  İslamiyet’in Başarısında Cemaatle Namazın Etkisi. Bütün tarihçiler, İslâmiyet’in kısa zamanda dünyayı kaplamakta gösterdiği muvaffakiyeti, ümmet içindeki fevkalade birlik ve aynılık hislerine bağlarlar. Batılı yazar ve ilim adamı J.H. Lenison, “Medeniyetin Bir Dayanağı Olan His” adlı eserinde diyor ki: “Hz. Peygamber (s.a.v.)’in getirdiği din, görülmeyen ve vahid olan Allâh (c.c.)’a manevî […]

İslam Çadırını Ayakta Tutmak İslam Çadırını Ayakta Tutmak. İslâm’ı beş direk üzerine kurulan bir çadıra benzetmiştir. Kelime-i şehadet bu çadırın orta direği, diğer dört rükün ise çadırın dört köşesinde bulunan direkler gibidir. Abdullah ibn-i Ömer (r.a.)’den, Resûl-i Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurdu: “İslâm beş şey üzerine bina edilmiştir. Allâh’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allâh’ın Resûlü […]

Camiler Müminin Kalesidir Camiler Müminin Kalesidir başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Bir hadîs-i şerîfte bildiriliyor ki: “Kıyâmet gününde insanlar dehşet içinde iken, onlar nurdan tahtlar üzerinde endişesiz olarak oturacaklardır.” Başka bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulmuştur: “Allâhü Te’âlâ kıyamet günü “Benim komşularım nerede?” buyuracak. Melekler, “Senin komşuların kimlerdir.” diyecekler, Allâhü Te’âlâ, “Benim komşularım camileri âbâd edenlerdir.” buyuracaktır.” […]

Hacet Namazı Hacet Namazı. Uhrevî veyâ dünyevî bir ihtiyâcı olan kimse güzelce abdest alır, yatsı namazından sonra iki veya dört, bir rivayete göre on iki rek’at namaz kılar, sonra Hâkk Te’âlâ Hazretleri’ne senâda, Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz’e salât-ü selâmda bulunur. Şöyle ki: Uhrevî veyâ dünyevî bir ihtiyâcı olan kimse güzelce abdest alır, yatsı namazından sonra […]

Namazsız Nesil Tehlikesi Namazsız Nesil Tehlikesi. Allâhü Te’âlâ tarafından bize bahşedilen, geleceğimizin umut ve aydınlığı olan yavrularımızı, namaz bilinci ve ondan beklenen erdemlilikle yetiştirip topluma hazırlarsak, toplumun kurtuluşuna vesile oluruz. Çocuklarımızın dünyalarını mamur etme uğruna ahiretlerini ihmâl etmememiz gerektiği konusunda Rabbimiz bizi özellikle uyarmaktadır. Kur’ân-ı Kerîm, “Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et. […]